• orhangedikli@hotmail.com
 • +90 505 254 54 03
İşitme Kaybı

İşitme Kaybı Nedenleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

İşitme kaybı, bir kişinin normal işitme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmesi durumunu ifade eder. İşitmedeki kayıp, farklı derecelerde ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. İşitme kaybının farklı türleri ve seviyeleri bulunmaktadır:

Derecelerine Göre İşitme Kaybı:

 • Hafif: Kişi, sessiz ortamlarda veya uzak seslerde zorlanabilir.
 • Orta: Konuşmaları net duymakta güçlük çekebilir.
 • Orta-İleri: Konuşmaları genellikle duyamaz ve güçlü seslere ihtiyaç duyar.
 • Ağır: Sadece çok yüksek ses seviyelerinde bazı sesleri algılayabilir.
 • Profound: Genellikle hiçbir konuşmayı veya sesi duyamaz.

Tiplerine Göre İşitme Kaybı:

 • İletim Tipi: Sesin kulak yolu, kulak zarı, kulak kemikleri gibi iletim yollarında sorunlar nedeniyle iç kulağa iletilmesinde sorunlar görülür.
 • Sensörinöral Tip: İç kulaktaki işitme hücreleri veya işitme yolakları ile ilgili problemler sonucu ortaya çıkar. İşitme siniri hasarı da bu tip işitme kaybına neden olabilir.
 • Karışık Tip: İletim tipi ve sensörinöral tip işitme kaybının bir kombinasyonudur.

Nedenlerine Göre İşitme Kaybı:

 • Yaşa Bağlı(Presbiakuzi): Yaşlanma sürecine bağlı olarak iç kulak yapılarının ve işitme yollarının zayıflaması sonucu ortaya çıkar.
 • Gürültü: Sürekli veya yüksek düzeyde gürültüye maruz kalmak iç kulaktaki hücrelere zarar vererek işitme kaybına yol açabilir.
 • İnfeksiyonlar: Kulak enfeksiyonları veya çeşitli hastalıklar işitme sistemini etkileyebilir.
 • Travma: Kafa yaralanmaları veya şiddetli patlamalar gibi travmalar işitme kaybına neden olabilir.

İşitme kaybı tedavi edilebilir veya yönetilebilir bir durumdur. Tedavi yöntemleri rahatsızlığın nedenine ve derecesine göre değişir. İşitme cihazları, koklear implantlar ve işitme rehabilitasyonu gibi çeşitli seçenekler işitme kaybının üstesinden gelmede yardımcı olabilir.

İşitme Kaybı Nedenleri Nelerdir?

İşitme kaybı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir ve bu nedenler genellikle işitme kaybının türüne ve derecesine bağlı olarak değişebilir. İşitme kaybının bazı yaygın nedenleri şunlar olabilir:

 • Genetik Faktörler: Aile geçmişi işitme kaybına yatkınlığı artırabilir. Bazı genetik bozukluklar veya sendromlar işitme kaybına yol açabilir.
 • Yaşlanma: Yaşlanma süreci, iç kulak yapılarının ve işitme yollarının zamanla zayıflamasına neden olabilir. Bu tip kayıba presbiakuzi denir.
 • Gürültü Maruziyeti: Sürekli veya yüksek düzeyde gürültüye maruz kalmak, iç kulaktaki işitme hücrelerine zarar verebilir ve işitme kaybına yol açabilir.
 • İnfeksiyonlar: Kulak enfeksiyonları, menenjit, kabakulak gibi enfeksiyonlar işitme sistemini etkileyerek işitme kaybına yol açabilir.
 • Travma: Kafa yaralanmaları, şiddetli patlamalar veya darbeler sonucu iç kulak yapılarına zarar gelmesi işitme kaybına neden olabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle aminoglikozit grubu antibiyotikler ve bazı kemoterapi ilaçları, iç kulak hücrelerine zarar verebilir.
 • Otoskleroz: İç kulaktaki üçüncü kulak kemikçiği olarak da bilinen stapes kemikçiği hareketini sınırlayan anormal kemik büyümesi iç kulakta işitme kaybına neden olabilir.
 • Sensörinöral: İç kulaktaki işitme hücrelerinin veya işitme sinirinin hasarı sonucu ortaya çıkan bu tip işitme kaybı, genetik faktörler, yaşlanma, gürültü maruziyeti, enfeksiyonlar gibi çeşitli nedenlerle oluşabilir.
 • İletim Tipi: Kulak yolunda, kulak zarında veya orta kulak yapılarında sorunlar nedeniyle sesin iç kulağa iletilmesinde zorluk yaşanabilir. Bu tür işitme kaybı genellikle kulak enfeksiyonları, kulak zarı perforasyonları gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
 • Tümörler: İç kulak veya işitme yollarında bulunan tümörler işitme kaybına neden olabilir.

Bu sadece işitme kaybının yaygın nedenlerinden bazılarıdır. İşitme kaybının nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekebilir.

İşitme Kaybı Belirtileri Nelerdir?

İşitme kaybı belirtileri, kişinin işitme yeteneğindeki değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşitme kaybı belirtileri şunlar olabilir:

 • Konuşmaları Anlamada Güçlük: İşitme kaybı yaşayan kişiler, özellikle kalabalık veya gürültülü ortamlarda konuşmaları anlamakta zorluk çekebilirler. Kelimeleri yanlış işitebilir veya eksik duyabilirler.
 • Sesleri Duyamama: İşitme kaybı yaşayan kişiler, normalde duyabildikleri sesleri duyamamaya başlayabilirler. Telefon çaldığında, kapı zili çaldığında veya insanların konuşmalarında zorlanabilirler.
 • Televizyon veya Radyoyu Yüksek Sesle Açma: İşitme kaybı yaşayan kişiler, televizyon veya radyo sesini normalden daha yüksek bir seviyeye ayarlayabilirler çünkü düşük ses seviyelerini duyamayabilirler.
 • Sosyal İzolasyon: Kayıp yaşayan kişiler, iletişimde güçlük çektiği için sosyal etkinliklerden kaçınabilirler. Grup sohbetleri veya topluluk içindeki iletişimde kendilerini rahatsız hissedebilirler.
 • Sesleri Bulmada Zorluk: İşitme kaybı yaşayan kişiler, bazı sesleri veya frekansları duymakta zorluk çekebilirler. Örneğin, yüksek frekanstaki sesleri, özellikle konsonantları duymakta güçlük yaşayabilirler.
 • Dengesizlik: İç kulak işlevinin etkilendiği durumlarda, denge sorunları ortaya çıkabilir. Bu da işitme kaybıyla ilişkili olabilir.
 • Kulak Çınlaması (Tinnitus): İşitme kaybı yaşayan kişilerde kulak çınlaması, sürekli veya aralıklı olarak duyulan rahatsız edici sesler şeklinde ortaya çıkabilir.
 • Sesleri Yüksek Tonda Konuşma: Kayıp yaşayan kişiler, kendilerini daha iyi anlayabilmek için konuşmalarını daha yüksek sesle yapabilirler.

Eğer kendinizde veya başkalarında bu belirtileri fark ediyorsanız, bir işitme uzmanına danışmanız önemlidir. İşitme kaybının nedeni ve derecesi uzman tarafından değerlendirilerek uygun tedavi veya yönetim planı oluşturulabilir.

Tanı Yöntemleri

İşitme kaybının tanısı, bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilen çeşitli testler ve değerlendirmelerle konulur. İşitme kaybının nedeni, derecesi ve türü belirlenerek uygun tedavi veya yönetim planı oluşturulur. İşte işitme kaybı tanısı için kullanılan bazı yaygın yöntemler:

 • İşitme Testleri (Audiyometri): Bu test, kişinin hangi frekansta ve hangi ses seviyesinde sesleri duyabildiğini ölçer. İşitme testleri hafif, orta, ağır veya derin işitme kaybının derecesini belirlemeye yardımcı olur.
 • Otoakustik Emisyon (OAE) Testi: Bu test, iç kulaktaki işitme hücrelerinin sağlığını değerlendirmek için kullanılır. İşitme hücreleri normal çalışıyorsa, iç kulağın ürettiği zayıf sesler algılanır.
 • Beyin Sap Yanıtları (BERA/ABR) Testi: Bu test, işitme yollarının işleyişini değerlendirmek için kullanılır. Beyin sapı yanıtları ölçülerek işitme siniri ile beyin arasındaki iletim hızı değerlendirilir.
 • Serbest Alan İşitme Testleri: Bu tür testler, işitme cihazları veya implantlar gibi cihazların etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Kişi, farklı ses kaynaklarından gelen konuşmaları anlama yeteneği test edilir.
 • Konuşma Yüzeyleri Testi: Bu test, kişinin farklı ses seviyelerindeki konuşmaları duyup anlayıp anlayamadığını değerlendirir.
 • Tone Decay Testi: Bu test, işitme sinirinin etkilenip etkilenmediğini belirlemek için kullanılır. Bir tonun uzun süre çalmasının ardından işitme yeteneğindeki düşüş ölçülür.
 • Kulak İçi Basınç Ölçümü: Orta kulak basıncını ölçerek kulak tüpünün tıkalı olup olmadığını veya kulak zarının hareket edip etmediğini değerlendirir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Bilgisayarlı Tomografi (CT) Taramaları: İç kulaktaki yapıları, işitme yollarını veya beyin yapısını incelemek için kullanılır. Özellikle tümörler veya anatomik anormallikler araştırılırken tercih edilir.

Bu testlerden hangilerinin kullanılacağı, kişinin belirtilerine, yaşına, işitme kaybının türüne ve nedenine bağlı olarak değişebilir. İşitme uzmanı, bu testlerin sonuçlarına dayanarak işitme kaybının nedenini ve derecesini belirler ve uygun tedavi veya yönetim stratejilerini önerir.

İşitme Kaybı Tedavi Yöntemleri

İşitme kaybının tedavi yöntemleri, kayıp nedenine, derecesine ve türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşitme kaybı için kullanılan bazı tedavi yöntemleri şunlar olabilir:

 • İşitme Cihazları: Hafif ila orta dereceli kayıp yaşayan kişilere genellikle işitme cihazları önerilir. İşitme cihazları, sesleri artırarak iç kulağa iletilmesini sağlar. Bu cihazlar kişinin günlük yaşamını kolaylaştırabilir ve iletişimdeki güçlükleri azaltabilir.
 • Koklear İmplant: Sensörinöral kaybı yaşayan kişilere, iç kulağın işlevini yerine getiren işitme hücreleri hasar gördüğünde kullanılabilir. Koklear implant, işitme sinirine doğrudan sinyal ileten bir cihazdır. Bu implantlar, ağır veya derin işitme kaybı olan bireylerde işitme yeteneğini geri kazandırmak için kullanılır.
 • İşitme Rehabilitasyonu: İşitme kaybı olan kişilere iletişim becerilerini geliştirmeleri ve işitme cihazlarını daha etkili kullanmaları için yardımcı olabilecek eğitim ve terapiler sunulur.
 • Cerrahi Müdahaleler: Bazı kayıp türlerinin cerrahi olarak düzeltilmesi mümkün olabilir. Örneğin, otoskleroz tedavisinde stapes kemikçiğini değiştirmek için cerrahi müdahale yapılabilir.
 • İşitme Koruma: Gürültülü ortamlarda çalışan veya yaşayan kişilere, işitme kaybını önlemek için işitme koruma cihazları önerilebilir.
 • İşitme Egzersizleri: Bazı durumlarda, işitme rehabilitasyonu amacıyla işitme egzersizleri ve teknikleri kullanılabilir. Bu egzersizler işitme yollarını güçlendirmeye ve işitme yeteneğini artırmaya yardımcı olabilir.
 • İlaç Tedavisi: İşitme kaybının bazı nedenleri için ilaç tedavisi kullanılabilir. Örneğin, iltihaplı durumlar veya bazı enfeksiyonlar için ilaçlar reçete edilebilir.
 • Psikososyal Desteğe Yönlendirme: Kayıp, duygusal ve sosyal açıdan zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, işitme kaybı yaşayan kişilere psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri sunulabilir.

Her bireyin işitme kaybı deneyimi farklıdır, bu nedenle en uygun tedavi yöntemi işitme uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. İşitme kaybının nedenine ve derecesine bağlı olarak, bireysel ihtiyaçlara en iyi cevap veren tedavi planı oluşturulur.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.