• orhangedikli@hotmail.com
  • +90 505 254 54 03
Nazal Valf Tıkanıklığı

Nazal Valf Tıkanıklığı

Burun valf’ları nefes almamızı etkileyen ve normal anatomide bulunan yapılardır. Nazal valf darlıkları nefes almayı engelleyen ve burun tıkanıklığına yol açan patolojiler arasında önemli yer tutar.

Nazal valf nedir? Kaç tip nazal valf vardır?

Burnun yumuşak doku kısmını oluşturan yapılardan üst ve alt lateral kartlajların bileşkesi nazal valf olarak adlandırılır. Burunda üst hava yolu akımını en fazla engelleyen bölüm burasıdır ve bir burun tıkanıklığı sebebidir. Günümüzde nazal valf, eksternal ve internal nazal valf olarak ikiye ayrılarak incelenmektedir.

Eksternal nazal valf: Burun girişinde medialde kolumella, lateralde ise alt lateral kartilajların lateral kısmı ile, bunun daha lateralinde fibroadipoz doku tarafından oluşturulur.

İnternal nazal valf: Burnun üst lateral kıkırdakları, septum ve burun tabanı arasında kalan bölge ise internal nazal valf olarak adlandırılır. Alt konkanın ön ucu da bu bölge sınırları içindedir. Üst lateral kartilajin kaudal ucu ile septum arasındaki açı nazal valf açısı olarak tanımlanır. Normal solunum için internal nazal valf açısı 10-15 derece arasında olmalıdır.

İnternal nazal valf bölgesi burnun en dar yeri olduğu için, burun hava akımının en fazla dirençle karşılaştığı yer de bu bölgedir. Adeta bu bölgeyi kum saatinin en dar yerine benzetebiliriz.

Nazal valfler burun solunumunu nasıl etkiler?

İster eksternal isterse de internal valf bölgesinde olsun her ikisi de burun solunumu için son derece önemlidir. Kolumella ya da alt lateral kartilaj patolojileri eksternal nazal valf bölgesinde daralmaya neden olurken, septumun üst kısmı veya üst lateral kartilaj patolojileri de internal nazal valf bölgesinde daralmalara neden olurlar.

Bunların her ikisi de burun tıkanıklığı yapar. Ancak internal nazal valf tıkanıklıkları daha etkilidirler. Burun tıkanıklıklarının yaklaşık %13 ü internal nazal valf problemlerinden oluşur.
İnternal nazal valf bölgesinde herhangi bir nedene bağlı minimal bir daralma bile solunumu ciddi etkiler.

Nazal valf patolojileri burun estetiğini nasıl etkiler?

Nazal valflerde darlığa neden olan patolojiler sadece burun tıkanıklığı yapmakla kalmaz ve hem de burun estetik görünümünü bozarlar. Eksternal nazal valf patolojileri alttan ve karşıdan bakışta burun girişinde asimetri ve düzensizliğe neden olurlar.

İnternal nazal valf patolojilerinde, tek taraflı olgularda burun orta yan yumuşak doku kısmında çökme (Alar kollaps) deformitesi olurken, çift taraflı patoloji olan olgularda bilateral alar kollaps deformitesi olur.
Bununla birlikte agressiv yapılmış ve orta çatı restore edilmemiş rinoplasti olgularında ters V deformitesi gibi valf bölgesini daraltan komplikasyonlar da olabilir. Karşıdan burun adeta mandalla sıkılmış gibi görünür.

Bu sorunların hepsi solunum fonksiyonunu bozmanın yanında estetik kusurlara da neden olmaktadırlar. Bunların mutlak revizyon cerrahileri ile düzeltilmeleri gerekir.

Nazal valf darlıklarının nedenleri nelerdir?

Kongenital yani doğumsal nedenler olabildiği gibi sonradan oluşabilen nedenler de olabilir.
Doğumsal nedenler arasında nazal valf açısında daralmaya neden olabilecek burun bölmesinin üst kısım eğrilikleri ve burun orta çatısı yan duvarını oluşturan üst lateral kartilaj patolojilerini sayabiliriz.
Sonradan olabilecek nedenler arasında ise yine nazal valf açısında daralmaya neden olabilecek aşırı agressiv yapılmış rinoplasti ya da septoplasti cerrahileri ve travmalar sayılabilir.

Nazal valf darlığının tedavileri nelerdir?

Hangi nedenle olursa olsun nazal valf darlığına neden olan patolojilerin tedavileri cerrahidir. Primer ya da revizyon cerrahileri ile sorun halledilir. Ancak bu cerrahiler biraz tecrübe gerektiren cerrahilerdir.

Ameliyatın başarı oranları nasıldır?

Tecrübeli ellerde yapıldığı takdirde ameliyatın başarı oranları %100’e yaklaşır. Bu cerrahide burnun fonksiyonel anatomisini iyi bilmek ve ona göre cerrahiyi planlamaktan önem arz eder.