• orhangedikli@hotmail.com
 • +90 505 254 54 03
Odyometri testi - İşitme testi

Odyometri (İşitme Testi) Nedir? Odyometri Testi Nasıl Yapılır?

Odyometri testi, işitme yeteneğini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tıbbi test türüdür. Bu test, kişinin işitme duyusunun ne kadar iyi olduğunu ve hangi frekansta sesleri daha iyi duyabildiğini belirlemek için yapılan bir dizi prosedürü içerir. Odyometri testi, işitme kaybını tespit etmek, derecelendirmek ve izlemek için kullanılır.

Odyometri testi genellikle bir işitme uzmanı veya odyolog tarafından yönetilir. Bu uzmanlar, işitme kaybının tipini, derecesini ve hangi kulakta veya frekansta daha fazla etkilediğini belirlemek amacıyla çeşitli testler ve prosedürler uygularlar. Odyometri testi sırasında aşağıdaki gibi yöntemler kullanılabilir:

 • Hava İletim Testi: Bu test, kişinin kulaklarına farklı frekanstaki ses tonlarının çalındığı kulaklık veya hoparlörler kullanılarak gerçekleştirilir. Kişi, duyduğu sesleri işaretler veya bir düğmeye basarak yanıtlar. Bu şekilde, kişinin farklı frekanstaki sesleri ne kadar iyi duyabildiği belirlenir.
 • Kemik İletim Testi: Bu test, ses titreşimlerinin doğrudan kemiğe iletilerek iç kulağa ulaştığı bir yöntemdir. Bu test, işitme yollarındaki farklı bileşenlerin değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
 • Konuşma Testleri: Bu testlerde, kişiye belirli kelimeler veya cümleler farklı ses seviyelerinde okunur ve kişiden duyduğu şeyi tekrar etmesi istenir. Bu testler, kişinin günlük iletişim yeteneğini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Odyometri sonuçları, kişinin işitme yeteneğini gösteren bir grafik veya eğri olarak çizilebilir. Bu grafik, kişinin hangi frekanstaki sesleri duyabildiğini ve hangi frekanstaki seslerde zorluk yaşadığını gösterir. Bu sonuçlar, işitme kaybının türünü (iletken, sensörinöral vb.) ve derecesini belirlemek için kullanılır. Bu bilgiler, işitme cihazı önerimi veya tedavi planının oluşturulmasında rehberlik edebilir.

Odyometri Testi Neden Yapılır?

Odyometri testi, işitme yeteneğinin değerlendirilmesi için kullanılır ve çeşitli amaçlar doğrultusunda yapılır. İşte odyometri testinin neden yapıldığına dair bazı önemli nedenler:

 • İşitme Kaybının Teşhisi: Odyometri testi, işitme kaybının varlığını tespit etmek için kullanılır. Kişiler işitme sorunlarının farkında olmasalar bile, bu test sayesinde işitme kaybı tespit edilebilir.
 • İşitme Kaybının Derecesini Belirleme: Test, işitme kaybının hafif, orta, şiddetli veya ileri derecelerde olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu derecelendirme, işitme kaybının etkisini anlamak ve tedavi veya yönetim planlarını oluşturmak için önemlidir.
 • İşitme Kaybının Tipini Ayırt Etme: Odyometri, işitme kaybının ileten yolu kaynaklı (iletken işitme kaybı) mı yoksa iç kulak veya işitme siniri kaynaklı (sensörinöral işitme kaybı) mı olduğunu ayırt etmede yardımcı olabilir. Bu, uygun tedavi yaklaşımını belirlemek için önemlidir.
 • İşitme Cihazı Ayarlaması: İşitme cihazları, işitme kaybı yaşayan kişiler için yaygın bir tedavi yöntemidir. Odyometri testi, işitme cihazlarının doğru şekilde ayarlanması ve kişiye özgü gereksinimlere göre programlanması için kullanılır.
 • Cerrahi Değerlendirme: Odyometri, işitme kaybının cerrahi bir müdahale gerektirip gerektirmediğini değerlendirmede kullanılabilir. Özellikle orta kulak sorunlarında, cerrahi seçeneklerin uygun olup olmadığını belirlemek için odyometri testleri yapılabilir.
 • Tedavi ve Yönetim Planının Oluşturulması: Odyometri sonuçları, işitme kaybının özelliklerine dayanarak kişinin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi veya yönetim planı oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bu plan, işitme kaybının etkilerini azaltmayı ve kişinin günlük yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.
 • İşitme Sağlığının İzlenmesi: Odyometri testi, zaman içinde işitme kaybının nasıl değiştiğini ve ilerlediğini izlemek için kullanılabilir. Bu, tedavi veya müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla önemlidir.

Odyometri testi, işitme sağlığını korumak ve geliştirmek için temel bir araçtır ve işitme kaybının tanısı, derecesi ve yönetimi konusunda sağlık profesyonellerine önemli bilgiler sunar.

Odyometri Testi Nasıl Yapılır?

Odyometri testi, genellikle bir işitme uzmanı veya odyolog tarafından yönetilir. Testin amacı, kişinin işitme yeteneğini değerlendirmek ve işitme kaybının türünü, derecesini ve yaygınlığını belirlemektir. İşte tipik bir odyometri testinin nasıl yapıldığına dair genel bir yol haritası:

Hazırlık Aşaması:

Kişiye testin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilir.
Kişinin sağlık geçmişi ve mevcut işitme sorunları hakkında sorular sorulabilir.

Test Odasına Girme:

Testin yapıldığı sessiz bir odada, dikkat dağıtıcı gürültülerden uzak bir ortamda test yapılır.
Kulaklık veya Hoparlörlerin Takılması:

Kişiye kulaklık veya hoparlörler takılır. Bu, seslerin doğrudan kişinin kulaklarına iletilmesini sağlar.

Hava İletim Testi:

Farklı frekanstaki ses tonları kulaklık veya hoparlörler aracılığıyla çalınır.
Kişi, duyduğu sesleri işaretler veya bir düğmeye basarak tepki verir.
Ses seviyeleri yavaş yavaş artırılır ve azaltılır, böylece kişinin duyabildiği en düşük ve en yüksek ses seviyeleri belirlenir.

Kemik İletim Testi:

Bu test, ses titreşimlerinin kemiğe iletilerek işitme yollarını bypass ettiği bir yöntemdir.
Kişiye, kulak kemiklerinin yakınındaki bir noktaya titreşimli bir çıkış yerleştirilir. Bu titreşimler iç kulağa iletilir.
Kişi, duyduğu titreşimi işaretler veya tepki verir.

Konuşma Testleri:

Kişiye farklı ses seviyelerinde konuşulan kelimeler veya cümleler okunur.
Kişi, duyduğu kelimeleri veya cümleleri tekrar ederek yanıt verir.
Sonuçların Değerlendirilmesi:

Test sonuçları, işitme eğrileri veya grafikleri olarak çizilebilir.
Bu eğriler, kişinin farklı frekanstaki sesleri ne kadar duyabildiğini gösterir.
İşitme kaybının türü, derecesi ve yaygınlığı bu sonuçlara göre belirlenir.
Tedavi veya İzlem Planının Oluşturulması:

Test sonuçlarına dayanarak, işitme uzmanı veya odyolog, işitme kaybının türüne, derecesine ve kişinin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi veya izlem planı oluşturur.
Odyometri testi, profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından yapılmalıdır ve testin sonuçları, işitme sağlığının değerlendirilmesi ve yönetilmesi açısından önemli bir rehberlik sağlar.

Kaç Tür İşitme Testi Vardır?

İşitme testleri, işitme yeteneğini değerlendirmek amacıyla farklı türlerde yapılan çeşitli testleri içerir. Bu testler, işitme kaybının türünü, derecesini ve etkilerini belirlemeye yardımcı olur. İşitme testlerinin bazı temel türleri şunlardır:

 • Hava İletim Testi: Bu test, kulaklık veya hoparlörler aracılığıyla farklı frekanstaki ses tonlarının çalındığı bir testtir. Kişi, duyduğu sesleri işaretler veya bir düğmeye basarak yanıt verir. Bu test, genel işitme yeteneğini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır.
 • Kemik İletim Testi: Ses titreşimlerinin kemiğe iletilerek iç kulağa ulaştığı bir testtir. Bu test, işitme yollarındaki farklı bileşenleri incelemek için kullanılır. Özellikle iç kulak veya işitme yolu sorunlarını belirlemek amacıyla yapılır.
 • Konuşma Testleri: Kişiye farklı ses seviyelerinde konuşulan kelimeler veya cümleler okunur. Kişi, duyduğu kelimeleri veya cümleleri tekrar ederek yanıt verir. Bu testler, kişinin gerçek dünya iletişim yeteneğini değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Tını Testi (Timpanometri): Bu test, kulak zarının titreşim özelliklerini değerlendirir. Timpanometri, orta kulakta sıvı birikimi veya kulak zarı problemleri gibi durumları belirlemekte kullanılır.
 • OAE (Otoakustik Emisyon) Testi: İç kulağın doğal ses üretimini ölçen bir testtir. Bu test, iç kulak sağlığını değerlendirmek için kullanılır ve işitme kaybının sebebini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Beyin Sapı İşitme Testleri: Beyin sapında oluşan işitsel yanıtları ölçen testlerdir. Beyin sapı işitme testleri, işitme siniri ve işitme yollarının işleyişini incelemek için kullanılır.
 • Çocuklar İçin Oyun Tabanlı Testler: Çocukların işitme yeteneğini değerlendirmek amacıyla oyunlar ve interaktif aktiviteler kullanılır. Bu testler, çocukların işitme sorunlarını belirlemek ve tedavi planları oluşturmak için yardımcı olur.

Bu liste, işitme testlerinin sadece bazı temel türlerini içermektedir. İşitme sağlığı profesyonelleri, bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna uygun olarak farklı test türlerini kullanabilirler.

İşitme Kaybının Dereceleri Nelerdir?

İşitme kaybının dereceleri, işitme testi sonuçlarına göre belirlenir ve işitme yeteneğinin ne kadar etkilendiğini gösterir. Derecelendirme genellikle dB HL (deciBel Hearing Level) biriminde ifade edilir ve işitme testinde kullanılan ses seviyelerine dayanır. İşitme kaybının genel olarak kabul edilen derecelendirme kategorileri şunlardır:

 • Hafif İşitme Kaybı: 20-40 dB HL arasında işitme kaybı olarak kabul edilir. Kişi, sessiz ortamlarda ve yakın mesafeden konuşulan konuşmaları duyabilir, ancak uzaktan gelen sessiz veya yumuşak sesleri duymada zorluk yaşayabilir.
 • Orta İşitme Kaybı: 41-70 dB HL arasında işitme kaybı olarak kabul edilir. Kişi, normal konuşma seviyelerindeki sesleri duymakta zorlanabilir ve daha yüksek ses seviyelerine ihtiyaç duyabilir.
 • Şiddetli İşitme Kaybı: 71-90 dB HL arasında işitme kaybı olarak kabul edilir. Kişi, yüksek sesli konuşmaları veya gürültülü ortamlarda yapılan konuşmaları duymakta güçlük çeker.
 • Ağır İşitme Kaybı: 91-120 dB HL arasında işitme kaybı olarak kabul edilir. Kişi, yüksek sesli sesleri duyabilmek için ciddi derecede yüksek ses seviyelerine ihtiyaç duyar ve işitme cihazları veya implantlar gibi özel cihazlar gerekebilir.
 • Çok Ağır İşitme Kaybı: 120 dB HL üzerinde işitme kaybı olarak kabul edilir. Bu dereceye sahip kişiler genellikle işitme cihazları veya implantlar olmadan işitme yeteneğine sahip değildir.

İşitme kaybının derecesi, kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir ve uygun tedavi veya yönetim planını belirlemek için temel bir kılavuz sağlar. İşitme uzmanları, işitme testi sonuçlarına dayanarak bireyin işitme kaybı derecesini belirler ve buna göre uygun tedavi veya rehabilitasyon önerileri sunar.

İşitme Kaybının Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

İşitme kaybının tedavisi, işitme kaybının türüne, derecesine, nedenine ve bireyin yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. İşitme kaybının tedavisi genellikle kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. İşte işitme kaybının tedavi seçeneklerinden bazıları:

 • İşitme Cihazları: Hafif ila orta dereceli işitme kaybına sahip olan birçok insan, işitme cihazları ile işitme yeteneklerini iyileştirebilir. İşitme cihazları, dışarıdaki sesleri amplifikasyon (büyütme) yaparak işitme yeteneğini artırır. Teknolojik gelişmelerle birlikte, daha küçük, daha rahat ve daha akıllı işitme cihazları kullanılmaktadır.
 • Koklear İmplantlar: Ağır veya çok ağır işitme kaybına sahip kişiler için bir seçenek olan koklear implantlar, iç kulaktaki işitsel siniri uyarmak ve işitme yeteneğini geri kazanmak amacıyla kullanılır.
 • İletken İşitme Kaybı Cerrahisi: Orta kulak problemlerine veya işitme kemiklerindeki sorunlara sahip kişilerde, cerrahi müdahale ile işitme kaybının düzeltilmesi mümkün olabilir.
 • İşitme Rehabilitasyonu: İşitme kaybı yaşayan kişiler için işitme rehabilitasyon programları sunulabilir. Bu programlar, işitme cihazı veya implant kullanmayı öğrenmeyi, konuşma anlayışını geliştirmeyi ve iletişim becerilerini artırmayı amaçlar.
 • İşitme Yardımcı Cihazlar: İşitme yardımcı cihazlar, televizyon veya telefon gibi cihazlarla daha iyi iletişim sağlamak amacıyla kullanılır. Bu cihazlar, sesi doğrudan işitme cihazına veya kulaklığa ileterek anlaşılabilirliği artırabilir.
 • Tını Terapisi: Tını (tinnitus), kulaklarda çınlama veya uğultu olarak ifade edilen bir semptomdur. Tını terapisi, tınısını yönetmek ve hafifletmek isteyen kişilere yardımcı olabilir.
 • Eğitim ve Danışmanlık: İşitme kaybı, duygusal ve psikososyal etkileri olabilir. Danışmanlık ve eğitim, işitme kaybı ile başa çıkmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve duygusal zorluklarla başa çıkmak için önemli olabilir.

Her bireyin işitme kaybı farklıdır ve tedavi seçenekleri de buna göre kişiselleştirilmelidir. İşitme sağlığı uzmanı veya odyolog, işitme testi sonuçlarına dayanarak en uygun tedavi planını belirlemek için rehberlik edebilir. Tedavi seçenekleri, işitme kaybının türüne ve derecesine bağlı olarak değişebilir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.