• orhangedikli@hotmail.com
 • +90 505 254 54 03

Bilimsel Özgeçmiş

Daha fazla bilgi için aşağıya doğru kaydırın.
Çalışmalar

Bilimsel Özgeçmiş

PROF. DR. ORHAN GEDİKLİ
ÖZGEÇMİŞ
KBB CERRAHİSİNDE ÖZEL İLGİ ALANLARI
ÖDÜLLER
ESERLER
A. ULUSLARARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER A*.ULUSLARARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELERE ATIFLAR
B. ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİ VE POSTERLER
C. ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ
D. ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
E. ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİ VE POSTERLER
F. ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI TOPLANTILAR VE KONULAR

KATILDIĞI DİĞER KONGRELER, KURSLAR VE TOPLANTILAR

UZMANLIK TEZİ

TEZ DANIŞMANLIĞI
ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı-Soyadı : Orhan GEDİKLİ
Doğum Tarihi : 10.12.1955
Doğum Yeri : Akçaabat / TRABZON
Medeni Hali : Evli, 3 çocuklu
Yabancı Dil : İngilizce
İlkÖğretim : Kuruçam Köyü İlkokulu Akçaabat / TRABZON
Orta Öğretim : Yavuz Selim İlk Öğretmen Okulu ERZURUM 1967 – 1972
Yüksek Öğretmen Okulu, ANKARA 1972 – 1973
Üniversite :
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR 1973 – 1979
Lisans Üstü :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,
K.B.B. Anabilim Dalı, TRABZON
Araştırma Görevlisi 1984 -1988
Tez: S.O.M’ nın medikal ve cerrahi tedavi metotlarının karşılaştırılması
ŞİMDİKİ GÖREVİ:
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı.
İSTANBUL/Fatih’te 1998’den bugüne kadar Serbest Muayenehanemde çalışıyorum. Halende çalışmaya devam ediyorum. 1998-2015

ÇALIŞTIĞI ÖZEL HASTANELER:
Acıbadem Hastanesi / Bakırköy
Medical Park Hospital / Fatih (1998 yılından beri özel ameliyatlarımı bu iki hastanede yapmaktayım)
Merkezi Klinika Özel Hastanesi BAKÜ/ AZERBAYCAN (Her ay 5 gün, 2000 yılından beri)

GEÇMİŞTE VE HALEN YAPTIĞI İDARİ GÖREVLER :
Isparta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 1989 – 1994
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekim Yardımcılığı 1998 – 2001
KBB Koordinatör Şefliği 2000 – 2009
Döner Sermaye Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı 2007 – 2009
Kırklareli Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği 2009’dan beri
Kırklareli Üni. Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı. 2009’dan beri
ÖNCEKİ GÖREVLERİ:
Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği, Pratisyen Hekim, Arsin / TRABZON 1979 – 1980
Ege Ordu Komutanlığı Hava Hastanesi Tabip Asteğmen ve Teğmen, İZMİR 1980 – 1982
Serbest Pratisyen Hekimlik, Araklı / TRABZON 1982 – 1984
K.T.Ü. Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, TRABZON 1984 – 1988
Devlet Hastanesi K.B.B. Hastalıkları Uzmanı, ISPARTA 1989 – 1994
Süleyman Demirel Üniversitesi Tip Fakültesi KBB Anabilim Dalı, ISPARTA
Yardımcı Doçent Doktor 1994 -1996
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı (6 ay geçici görevli)
Doçent Doktor 1996 -1997
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi K.B.B.Bölümü Doç. Dr. 1997 – 2000
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi II K.B.B Şefi 2000 – 2009

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR:
Türk Tabipler Birliği
Türk K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı
Türk Rinoloji Derneği
Rinolojik Alerji Derneği
European Association Rhinology Socity

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ:
KBB Klinikleri Dergisi Editörü ve Sahibi
Vakıf Gureba Tıp Dergisi Editörü
KBB İhtisas Dergisi Bilimsel Kurul Üyesi
KBB Postası Dergisi Bilimsel Kurul Üyesi
Fırat Tıp Dergisi Bilimsel Kurul Üyesi
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi Bilimsel Kurul Üyesi
Bakırköy Tıp Dergisi Bilimsel Kurul Üyesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ev: Olimpiyat sitesi 9. Kısım D / 8 – C Daire. 24
Ataköy, Bakırköy / İSTANBU
İş: Kırklareli Üni. Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi / KIRKLARELİ
İş: Muayenehane: Cerrahpaşa Cad. No: 3/3. Aksaray/ Fatih / İSTANBUL
GSM : 0 532 2965024
E-mail : orhangedikli@hotmail.com
KBB CERRAHİSİNDE ÖZEL İLGİ ALANLARI:
Burun Estetik Cerrahisi (RİNOPLASTİ)
Kulak Estetik Cerrahisi (OTOPLASTİ)
Yüz Tümörlerinde Rekonstrüktif Cerrahi

ÖDÜLLER
1- Meric A, Gedikli O, Korkut A, Yıldırım Y, Kahya V, Simsek A, Somay A, Özbek E. Sigaranın Ağız Mukozasında İnos, p65 NFKB ve p38 MAPK Ekspresyonuna Etkisi. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği En İyi Araştırma Ödülü; 28 Ekim- 01 Kasım 2009.

2- Kahya V, Meriç A, Gedikli O, Arınç V, Somay A,Korkut AY, Doğan R. Standardize Edilmiş Nar Ekstresinin Sıçanlardaki Rastgele Deri Flebinin Sağkalımına Olası Etkisinin Araştırılması. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği En İyi Araştırma Ödülü; 27-31 Ekim 2010.

ESERLER

 1. ULUSLARARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A 1. Doğru H, Döner F, Uygur K, Gedikli O , Çetin M.: Pneumatized inferior turbinate. Am J Otolaryngol. 1999; 20(2):139-141

A 2. Tüz M, Doğru H, Uygur K, Gedikli O.: Improvement in bone conductıon threshold after tympanoplasty. Otolaryngology Head and Neck Surgery . 2000;123:775 -778.

A 3. Gedikli O, Doğru H, Aydın G, Tüz M, Uygur K, Sarı A.: Histopathological changes of chorda tympani in chronic otitis media. Laryngoscope . 2001:111:724 -727.

A 4. Teker AM, Korkut AY, Gedikli O, Kahya V. Prospective, controlled clinical trial of
Ankaferd Blood Stopper in children undergoing tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.
2009 Dec;73(12):1742-5.

A5. Sürmen N, Korkut AY, Meriç A, Kahya V, Gedikli O. [Our results with respect to
uvulopalatopharyngoplasty in patients with snoring and obstructive sleep apnea
syndrome.]. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 Jan-Feb;20(1):33-7.

A6. Teker AM, Gedikli O, Altun H, Korkut AY, Ahishali B. Chorda tympani nevre analysis
with electron microscopy in chronic suppurative otitis media. Acta Otolaryngol.
2010;130(7):859-64.

A7. Korkut AY, Teker AM, Eren SB, Gedikli O, Askiner O. A randomised prospective trial of
trans-septal suturing using a novel device versus nasal packing for septoplasty. Rhinology.
2010 Jun;48(2):179-82.

A8. Korkut AY, Teker AM, Ozsutcu M, Askiner O, Gedikli O. A comparison of endonasal with
external dacryocystorhinostomy in revision cases. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Jul 21.

A9. Meric Teker A, Korkut AY, Kahya V, Gedikli O. Prospective, randomized, controlled
clinical trial of Ankaferd Blood Stopper in patients with acute anterior epistaxis.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Sep;267(9):1377-81.

A10. Erkalp K, Korkut YA, Meric A, Kahya V, Gedikli O, Su OK, Saitoglu L. Pharyngeal packing
is a predisposing factor for postoperative aphthous stomatitis in nasal surgery. Otolaryngol
Head Neck Surg. 2010 May;142(5):672-6.

A11. Seneldir S, Korkut AY, Coskun BU, Teker AM, Gedikli O, Kahya V.
Unilateral Osteotomies For External Bony Deviation. Craniofacial Surgery 2010;21(6).
A12. Korkut AY, Teker AM, Yazici M, Kahya V, Gedikli O, Kayhan FT. Surgical Outcomes
of Primary and Revision Endoscopic Dacryocystorhinostomy. Craniofacial Surgery 2010;21(6).
A13. Gedikli O, Eren SB, Kahya V, Korkut YA, Teker AM, Coskun BU. The efficacy of
octyl-2- cyanoacrylate in type I tympanoplasty. Craniofacial Surgery (Kabul Edildi) 2010.
A14. Teker AM, Kahya V, Yazici ZM, Yuksel M, Gedikli O, Hafiz G. Protective Effect
of Pomegranate Extract on Cisplatin Induced Ototokxicity. Int. Adv. Otol. 2010;6(3):380-385

A*. ULUSLARARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELERE ATIFLAR:

A 1. Doğru H, Döner F, Uygur K, Gedikli O, Cetin M. Pneumatized inferior turbinate. Am J Otolaryngol. 1999 Mar-Apr;20(2):139-41.

Alıntılanma sayısı: 13
1- Kantarci M, Karasen RM, Alper F, Onbas O, Okur A, Karaman A. Remarkable
anatomic variations in paranasal sinus region and their clinical importance. Eur
J Radiol. 2004 Jun;50(3):296- 302.

2- Braun H, Stammberger H. Pneumatization of turbinates. Laryngoscope. 2003
Apr;113(4):668- 72.

3- Uzun L, Ugur MB, Savranlar A, Mahmutyazicioglu K, Ozdemir H, Beder LB.
Classification of the inferior turbinate bones: a computed tomography study. Eur
J Radiol. 2004 Sep;51(3):241- 5.

4- Oztürk A, Alataş N, Oztürk E, San I, Sirmatel O, Kat N. Pneumatization of the
inferior turbinates: incidence and radiologic appearance. J Comput Assist Tomogr.
2005 May-Jun;29(3):311- 4.

5- Doğru H, Tüz M, Uygur K, Cetin M. A new turbinoplasty technique for the
management of concha bullosa: our short-term outcomes. Laryngoscope. 2001
Jan;111(1):172- 4.

6- Yang of the Tao, Wang Chang, Liu Sha, Xian-Jun Fang, Liu Lin, Bao-lan. Inferior
turbinate gasification performance of high-resolution CT. Chinese Journal of Radiology in
August 2006 No. 40 No. 8 Chin J Radio1.

7- Göçmen H, Oğuz H, Ceylan K, Samim E. Infected inferior turbinate
pneumatization. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005 Dec;262(12):979- 81.

8- Dr. Hasan YASAN, Dr. Giray AYNALİ, Dr. Ömer AKKUŞ ve Ark. Alt Konka
Anatomik Varyasyonlarının Sıklığı KBB-Forum 2006;5(1)

9- Yang BT, Chong VF, Wang ZC, Xian JF, Chen QH. CT appearance of
pneumatized inferior turbinate. Clin Radiol. 2008 Aug;63(8):901- 5.

10- Ozcan KM, Selcuk A, Ozcan I, Akdogan O, Dere H. Anatomical variations of
nasal turbinates. J Craniofac Surg. 2008 Nov;19(6):1678- 82.

11- Kyoung Ho Jun, MD, Jae Hoon Lee, MD, Jung Rae Jeong, MD and Sang Heon Lee, MD A
Case of Inferior Concha Bullosa. J Clinical Otolaryngol 2007;18:271- 273

12- Kiroglu AF, Cankaya H, Yuca K, Kara T, Kiris M. Isolated turbinitis and
pneumatization of the concha inferior in a child. Am J Otolaryngol. 2007
Jan-Feb;28(1):67- 8.

13- Doğru H, Tüz M, Uygur K, Cetin M. A new turbinoplasty technique for the
management of concha bullosa: our short-term outcomes. Laryngoscope. 2001
Jan;111(1):172- 4.

A 2. Tüz M, Doğru H, Uygur K, Gedikli O. Improvement in bone conduction
threshold after tympanoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg.
2000 Dec;123(6):775- 8.

Alıntılanma sayısı: 5

 1. Black B. Reporting results in ossiculoplasty. Otol Neurotol. 2003
  Jul;24(4):534- 42. Review. PubMed PMID: 12851542.
 2. Dai Y, She W, Yu C, Chen F, Cui X. Clinical study of the bone conduction
  thresholds before and after tympanoplasty in chronic suppurative otitis media. Lin
  Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2008 Jan;22(1):25- 7. Chinese.
 3. Zeng X, Gong S, Zhong N.Probe to the bone-conduction phenomenon. Lin Chuang Er
  Bi Yan Hou Ke Za Zhi. 2004 Apr;18(4):204- 6.
 4. Lee HS, Hong SD, Hong SH, Cho YS, Chung WH. Ossicular chain
  Reconstruction improves bone conduction threshold in chronic otitis media.
  J LaryngolOtol. 2008 Apr;122(4):351- 6. Epub 2007 Jul 11.
 5. 陈锡辉, Liu Min, Xiong Xia concept, Jiang Guang-Li. Cholesteatoma tympanoplasty in
  patients with bone conduction hearing before and after the observation of changes. Audiology
  and Speech Diseases Journal 2005: Vol 1 45

A 3. Gedikli O, Doğru H, Aydin G, Tüz M, Uygur K, Sari A. Histopathological
changes of chorda tympani in chronic otitis media. Laryngoscope. 2001 Apr;
111(4 Pt1):724- 7.

Alıntılanma sayısı: 10

1- Gopalan P, Kumar M, Gupta D, Phillipps JJ. A study of chorda tympani nerve
injury and related symptoms following middle-ear surgery. J Laryngol Otol. 2005
Mar;119(3):189- 92.

2- Terada T, Sone M, Tsuji K, Mishiro Y, Sakagami M. Taste function in elderly
patients with unilateral middle ear disease. Acta Otolaryngol 2004; 553:
113- 116.

3- Clark MP, O’Malley S. Chorda tympani nerve function after middle ear surgery.
Otol Neurotol. 2007 Apr;28(3):335- 40.

4- Miman MC, Sigirci A, Ozturan O, Karatas E, Erdem T. The effects of the chorda
tympani damage on submandibular glands: biometric changes. Auris Nasus Larynx.
2003 Feb;30(1):21- 4.

5- Uygur K, Bayramoglu I, Nazikoğlu A, Yilmaz M, Bayazit Y, Muftuoglu S.
Ultrastructural analysis of the chorda tympani nerve in chronic suppurative
otitis media. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1118- 21.

6- Karatayli-Ozgursoy S, Ozgursoy OB, Muz E, Kesici G, Akiner MN. Evaluation of
taste after underlay technique myringoplasty using whole-mouth gustatory test:
smokers versus non-smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Jul;266(7):1025- 30.
Epub 2008 Nov 11.

7- Armstrong JE, Laing DG, Wilkes FJ, Laing ON. Olfactory function in Australian
aboriginal children and chronic otitis media. Chem Senses. 2008 Jul;33(6):503- 7.

8- E Farma. Clinical implications of iatrogenic lesion in the chorda tympani nerve
during otosclerosis. Acta Otorrinolaringológica Española 2009

9- Purohit N, Pratap R, Chawla OP. Bitter sweet tympani. J Laryngol Otol. 2007
Apr;121(4):e3.

10- Goyal A, Singh PP, Dash G. Chorda tympani in chronic inflammatory middle ear
disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 May;140(5):682- 6.

 1. ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİ VE POSTERLER

B1. Gedikli O, Turan A, Erkan A, Başyiğit L, Turgut S.
The ıncıdence of ear dıseases ın chıldren from dıfferent socıoecnomıc condıtıons. XV. World Congress Of Otorhınolaryngology Head and Neck Surgery. 20- 25 June 1993 İstanbul – Türkiye.

B 2. Gedikli O , Erkan A, Başyiğit L, Turan A, Turgut S.:
Tympanometry ın the detectıon of mıddle ear effusıon. XV. World Congress Of Otorhınolaryngology Head And Neck Surgery. 20 – 25 June 1993 İstanbul – Türkiye.

B 3. Kayhan FT, Kıran B, Araslı M, Özkul H, Gedikli O, Sarıkahya İ.: Immunologıcaspects ın ınner ear dıseases. Internatıonal Socıety For Otologıcal Surgery. IV. Internatıonal Meetıng.7-11 June 1998 Antalya – Türkiye.

B 4. Kayhan FT, Öztürk M, Hakyemez A, Gedikli O, Özkul H, Sarıkahya İ, Çelebi A.: Psychosomatıc study of patıents wıth vertıgo. Internatıonal Socıety For Otologıcal Surgery.IV. Internatıonal Meetıng. 7-11 June 1998 Antalya –Türkiye.

B 5. Ergez E, Gedikli O, Kayhan FT.: Gıant concha bullosa pyocele : A case report. XIX.
International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. 25 – 29 June 2000
Barcelona – İspanya.

B 6. Ergez E, Kayhan FT, Meriç A, Gedikli O. The efficacy of oral steroids and
antihistamines in the treatment of otitis media with effusıon with allergic rhinitis. 18.
Congress of european rhinologic society. 25 -29 june 2000 Barcelona – İspanya.

B 7. Gedikli O, Ergez E, Kayhan FT, Şeneldir S.: Lentiküler proçes agenezisi. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı. 1 – 4 Haziran 2000 Ankara – Türkiye.

B 8. Ceran M, Aksoy İR , Gedikli O. A Huge Antrochonal Polyp. 20. Congress of the
European Rhinologic Society. 18 – 25 June 2004 İstanbul – Türkiye.

B 9. Aktaş E, Korkut AY, Gedikli O, Eren SB. Role of specific immunotherapy in allergic
rhinitis patients. Rınologıa 10 Frıday 2006 Barcelona – İspanya.

B 10. Gedikli O, Aktaş E, Korkut AY, Eren SB. To evaluate systemic and local side effects
İn specific immunotherapy. Rınologıa 10 Frıday 2006 Barcelona – İspanya.

B 11. Korkut AY, Aktaş E, Gedikli O, Eren SB. Intranasal schwannoma treated by
endopscopıc excision (case report) . Rınologıa 10 Frıday 2006 Barcelona –İspanya.

B 12. Teker A. M., Korkut Y., Erden V., Gedikli O. , Sürmen N. Gıant Polyp Of The Larynx:
As Regurgıtated ın To Oral Cavıty. 3rd World Voice Congress . June 19- 22 2006
İstanbul – Türkiye.

B 13. Teker A. M., Korkut Y., Aktaş E., Aşkıner Ö., Gedikli O, Eren S. B. Long- Term
Performence Of Tracheoesophageal Voıce Prosthesıs ın the Patıent Undergoıng
Laryngectomy. 3rd World Voıce Congress. June 19-22 2006 İstanbul – Türkiye.

B 14. Gedikli O. Korkut A.Y., Aktaş E., Eren S.B., Teker A.M., Kahya V. Conservative
septoplasty combined with open rhinoplasty in severely deviated nose. V th Balkan
Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery. 7- 10 September 2006
Edirne – Türkiye.
B 15. Korkut AY, Eren SB, Aktas E, Teker AM, Askiner O, Gedikli O. Use of nasal septal
suturing after septoplasty. Poster presentation; Eur Arch Otorhinolaryngol 2007
(Suppl 1) 264: 321

 1. ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ

C 1. Kathleen C.Y.Pediatrik Otolaringoloji : Çevirmen: Gedikli O., Aktaş E.in: Lee.K.J.
Essential Otolaryngology.8.baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004.p:811- 61

(Bu çeviri 2009 yılında tekrar revize edildi)

C 2. De Lacure M.D.,Rekonstrüktif baş ve Boyun Cerrahisi: Çevirmen:Gedikli O. , Aktaş
E.in: Lee K.J. Essential Otolaryngology.8. baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004.p:882- 96
(Bu çeviri 2009 yılında tekrar revize edildi.)

 1. ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D 1. İmamoğlu M, Aygün E, Gedikli O. : Minör tükrük bezi pleomorfik adenomu.
Karadeniz Tıp Derg. 1987;1(1).

D 2. Muhtar H, İmamoğlu M, Gedikli O, Özel Z.: Seröz otitis media’nın medikal ve cerrahi tedavisinde elde edilen sonuçlar. KTÜ Tıp Fak Derg. 1988;2(1):37 -43.

D 3. İmamoğlu M, Bayram A, Yazıcı O, Güler M, Gedikli O, Özel Z.: Sjögren sendromu . KTÜ Tıp Fak. Derg. 1989;2(3): 705 -9.

D 4. İmamoğlu M, Gedikli O, Muhtar H.: Seröz otitis medianın medikal tedavisi. Karadeniz Tıp Derg. 1989; 2(1).

D 5. İmamoğlu M, Gedikli O, Özel Z, Muhtar H.: Seröz oitis medianın cerrahi tedavisinde ventilasyon tüpünün etkisi. Karadeniz Tıp Derg.1989;2(2).

D 6. İmamoğlu M, Gedikli O, Çiftçi A, Yıldız K.:Tüberküloz mastoidit. Karadeniz Tıp Derg. 1990; 3(2) .

D 7. İmamoğlu M, Gedikli O, Muhtar H, Özel Z.: İlkokul çağı çocuklarında seröz otitis media İnsidansı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Derg.1991;9(6).

D 8. Gedikli O, Özünlü A, Aydın G.: Seröz otitis media’lı çocuklarda orta kulak ve nazofarinks mikrobiyolojisi . Karadeniz Tıp Derg.1992;5(3).

D 9. Gedikli O. : Isparta bölgesi K.B.B. hastalıkları görülme sıklığı. Optimal Tıp Derg.1993;6(1).

D 10. Gedikli O, Doğan A.: Sağlıklı kreş ve İlkokul çocukları arasında A grubu beta hemolitik streptotok taşıyıcılığı insidansı ve antistreptolizin-O değerleri. Haseki Tıp Bült.1993;31 (1).

D 11. Gedikli O , Doğan A, Aydın G.: Kronik süpüratif otitis media’nın tıbbi tedavisinde kulak damlalarının etkinliği. Klinik Gelişim. 1993;6(4)

D 12. Gedikli O, Özünlü A, Aydın G, Doğan A.: Çocuk kronik sinüzitlerinde mikrobiyoloji . K.B.B. Postası 1993;2(1).

D 13. Gedikli O, Doğan A, Aydın G.:Kronik süpüratif otitis media’da mikrobiyoloji. Taksim Hast. Tıp. Bült. 1993;23(1).

D 14. Özünlü A, Gedikli O, İmamoğlu ; Aydın G.: Peritonsiller apse (quinsy) tedavisi . Dirim Aylık Tıp Gazetesi 1993; 3(4).

D 15. Gedikli O, Aydın G, Özünlü A, Artun S, Doğan A.:Üst dudak mukoza şarbonu .Taksim Hast. Tıp Bült. 1993;23(1).

D 16. Gedikli O, Aydın G.: Antrochoanal polip. Taksim Hast. Tıp.Bült. 1993;23(1).

D 17. Gedikli O, Mamolu M, Çiftçi A, Özünlü A, Gülsen A. Tükrük bezleri taşları. Türkiye Hastane Tıp. Derg. 1993;2, 63- 56.

D 18. Gedikli O, Aydın G, Özünlü A.: Nazal polipler. Türkiye Hast. Tıp. Derg. 1993;(2) :66 -70.

D 19. Özünlü A, Gedikli O, Aktaş D, Önder T, Gerek M, Gülhan M.:
Akut travmatik kulak zarı perforasyonlarına yaklaşımımız. K.B.B.Post. 1994; 2(1).

D 20. Gedikli O, Turan A.: Isparta şehir merkezindeki ilkokul çocukları
arasında K.B.B. hastalıkları insidansı. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994; 2 (3).

D 21. Serel A, Tunç B, Doğru H, Gedikli O, Doğruer K.:
Enüresiz etiyolojisinde Ig E’nin yeri. S.D.Ü. Tıp. Fak. Derg. 1994; 1(1):30- 2.

D 22. Doğru H, Gedikli O, Döner F. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 1994; 1(1):46- 52.

D 23. Gedikli O , Aydın G, Artun S.: Baş boyun bölgesi epidermoid kistleri .
KBB Post.1994;3(2-3-4).

D 24. Gedikli O. Yüz Ağrıları. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derg . 1994;2(2)

D 25. Gedikli O , Doğru H, Döner F, Akkaya A.: Allerjik rinit . SDÜ Tıp Fak. Derg. 1994;1(1):53- 60

D 26. Gedikli O,Doğru H, Yarıktaş M.:Septoplasti sonrası ekstrafor ve meracel
tamponların karşılaştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 1995; 2(2);27- 31.

D 27. Doğru H, Gedikli O, Delibaş N, Döner F, Aslan A, Yarıktaş M.: Hemodializ olgularında işitme kayıplarının değerlendirilmesi . K.B.B. İhtisas Derg 1995; 2(5).

D 28. Gedikli O, Doğru H, Döner F, Çetin M, Tan M, Yarıktaş M. :
Kronik sinüzitli hastaların preoperatif değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin tanısal değeri. S.D.Ü. Tıp Fak Derg 1995; 2(3):75 -9.

D 29. Delibaş N, Gedikli O, Doğru H, Tahan V.: Gürültüye bağlı işitme kaybında
serum lipid düzeyleri . S.D.Ü. Tıp.Fak Derg 1995; 2(4):43-7.

D 30. Doğru H, Gedikli O, Döner F, Pehlivan B.: Septum surgery without packing.S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 1995; 2 (4) : 59 -63.
D 31. Doğru H, Gedikli O , Döner F, Yarıktaş M.:Ani işitme kayıpları.SDÜ Tıp Fak. Derg.
1995; 2(1) :47- 53

D 32. Gedikli O , Doğru H, Döner F, Dolgun A, Arslan A.: KBB ve baş boyun cerrahisinde lokal anestezi. SDÜ Tıp Fak. Derg.1995; 2(2):45- 50

D 33. Doğru H, Gedikli O, Döner F, Yarıktaş M, Aslan A.: Pentoksifilinin deri fleplerinin iyileşmesine etkisi. K.B.B. İhtisas Derg. 1996 ; 3(3) :631-5

D 34. Döner F, Doğru H , Delibaş N, Gedikli O , Pehlivan B.: Presbiakuzide kan lipoprotein düzeyleri . Journal of Turgut Özal Medical Center 1996; 3(4).

D 35. Gedikli O , Doğru H, Döner F, Yarıktaş M, Aslan A, Pehlivan B.: Endüstriyel gürültünün neden olduğu işitme kaybı. K.B.B. İhtisas Derg. 1996; 3(2) : 566 -70.

D 36. Doğru H, Gedikli O, Döner F, Yarıktaş M, Tan M.: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi . K.B.B. Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1996; 4 : 23 -26.

D 37. Gedikli O, Doğru H, Döner F, Arslan A.: Nazal ve paranazal sinüs hastalıklarının tanısında anterior ve posterior rinoskopik muayene ile nazal endoskopik muayenenin karşılaştırılması. K.B.B. Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1996; 4: 32 -38.

D 38. Gedikli O , Delibaş N, Doğru H, Döner F,Arslan A, Tahan V, Erdoğan Y.: Kronik böbrek yetmezliğinde işitme kaybı ve antioksidanlar . K.B.B. İhtisas Derg. 1996;3 (2):594 -99.

D 39. Delibaş N, Doğru H, Döner F, Gedikli O, Tahan V.: Presbiakuzi ve serbest radikaller. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1996; 4: 8 -11.

D 40. Döner F, Doğru H, Akaya A, Gedikli O , Kaynar H, Yarıktaş M.: Bronşiyal astma ve paranazal sinüzit. Türk Otolarengoloji Arşivi. 1996;34(2) :141 -144.

D 41. Döner F, Doğru H, Gedikli O, Arslan A.: Oflaxocin ve hidrojen aspirasyonu ile kronik süpüratif otitis media Tedavisi. Türk Otolarengoloji Arşivi. 1996; 34 (4) :345 -48.

D 42. Gedikli O , Doğru H, Akkaya A, Döner F , Arslan A.: Alerjik rinitli hastalarda deri testi sonuçları . Türk Otolarengoloji Arş.1996; 34(3):161- 64

D 43. Doğru H , Gedikli O, Döner F, Bahçeci ,Yarıktaş M.: Diabetes mellituslu hastalarda odyolojik bulgular . Karadeniz Tıp Derg.1996;9(4).

D 44. Doğru H, Gedikli O, Döner F, Aydın G, Yarıktaş M.: Aurikula’da nörilemmoma. K.B.B. Ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1997;5: 91 -93.

D 45. Döner F, Doğru H, Gedikli O , Aydın G, Arslan A.: Endoskopi nazofarengoskopi
ile nazofarenks kanseri araştırılması. K.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi Derg. 1997; 5: 30 -33.

D 46. Doğru H, Gedikli O, Aydın G, Döner F, Sarı A, Kılıçkaya M.: Sekretuvar otitis medianın patogenezinde adenoid dokusundaki mast hücrelerin rolü. Türkiye Tıp Derg. 1997;3(4).

D 47. Doğru H, Gedikli O , Döner F, Pehlivan B.: Burun tamponunun orta kulak basıncı üzerine etkisi. Karadeniz Tıp Derg. 1997; 10(4).

D 48. Döner F, Doğru H, Karaşen M, Gedikli O , Yarıktaş M.: Ses bozuklukları. Karadeniz Tıp Derg. 1997; 10:1 -2.

D 49. Döner F, Doğru H, Gedikli O , Arslan A, Yarıktaş M, Kılıçkaya M.: Alt konka hipertrofisi tedavisinde submukozal multipl dışa kırma yöntemi. K.B.B. İhtisas Derg. 1997;4(2):85 -88.

D 50. Döner F, Doğru H, Koşar A, Yarıktaş M, Bahçeci M, Gedikli O. :
Diabetes mellitusta tad duyusu bozukluğu . Türk Otolarengoloji Arşivi.
1997 ; 35(1-2)

D 51. Döner F, Yorgancıgil B, Doğru H, Gedikli O, Yarıktaş M.: Tonsillektomi esnasında bakteriyemi riski . K.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi Derg. 1997;4(3):254 -57.

D 52. Gedikli O, Özkul H, Eren SB , Uşaklıoğlu S, Korkut Y, Özkul N, Sarıkahya İ.: Fonksiyonel endokopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. K.B.B. Klinikleri Derg. 1999;1(1):24-27.

D 53. Gedikli O, Özkul H, Korkut Y, Çömez R, Savaş MR, Sarıkahya İ.: Mediastinal tüberküloza bağlı sol kord vokal paralizisi . Kulak- Burun- Boğaz Klinikleri Derg. 1999; 1(1) .

D 54. Kayhan T, Öztürk M, Çetinkaya Öneş K, Hakyemez A, İşsever H, Gedikli O, Özkul H, Sarıkahya İ. Vertigolu hastalarda psikosomatik çalışma. Kulak Burun Boğaz Dergisi 1999 ; 1(1) : 44-47

D 55. Aksoy İR, Şeneldir S, Eren , Gedikli O.: Agranülositoza bağlı larenjeal mikoz. K.B.B. Klinikleri Derg. 2000; 2(2) : 123- 126.

D 56. Aksoy İR, Şeneldir S, Korkut Y, Gedikli O.: Sekonder sifilizin oral mukozal lezyonları . K.B.B. Klinikleri Derg. 2001;3(2).

D 57. Kayhan T, Ergez E, Hatipoglu A, Meric A, Gedikli O, Sezgin B.Yigit O, Babalioglu M. Kronik tonsillitli çocuklarda alerjik rinit görülme sıklığı. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2001 ; 3(2) : 89-94

D 58. Kayhan T, Karataş R, Özkul H, Özkul N., Gedikli O. Frontal sinüs mukoseline bağlı gelişen
orbital fistül. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2001 ; 3(3) : 156-159

D 59. Kayhan T, Ergez E, Hatipoglu A, Gedikli O, Sezgin B, Büyükkahraman G,
Yigit O, Babalioglu M, Kronik tonsillitli çocuklarda immun sistemde hümoral ve
hücresel değişiklikler. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2001 ; 3(3) : 143-146

D 60. Kayhan T, Kıran B, Araslı M, İşsever H, Özkul H, , Sarıkahya İ. Gedikli O İç Kulak hastalıklarında immunolojik görünüm. Otoskop 2001 ; 3 : 147-151

D 61. Kayhan T, Ergez E, Hatipoglu A, Meric A, Gedikli O , Yigit O, Babalioglu M,
Sezgin B. Efüzyonlu otitis medialı çocuklarda alerjik rinit. Kulak Burun Boğaz İhtisas Derg.
2002; 9(3): 184- 187

D 62. Aksoy İR, Su Ö, Şeneldir S, Gedikli O.: Lupus vulgaris . K.B.B. Klinikleri
Derg. 2003;5(3) :146- 149.

D 63. Aksoy İR, Ceran M, Büyükkahraman G, Gedikli O. Lakrimal obstrüksiyonlarda
endoskopik intranazal cerrahi. Vakıf Gureba Eğitim Hast. Derg. 2004;2(2),79- 82

D 64. Teker A., Altun H., Ceran M., Korkut Y., Gedikli O. Çok büyük bir antrokoanal polip
olgusu. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araş. Hast. Derg.
2005;3(3):169 -171

D 65. Teker A. M., Korkut Y., Gedikli O. Alerjik rinitli hastalarda spesifik immünoterapi
süreinin sonuçlara etkisi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2005;7(2):70 -76

D 66. Korkut Y. , Aktaş E., Teker A. M., Eren S. B., Gedikli O., Somay A. Tiroid kitlelerinde
ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri. Kulak Burun Boğaz Klinikleri
2005;7(2):84- 87

D 67. Teker A. M. , Ceran M., Korkut Y., Aşkıner Ö., Gedikli O. Eksternal
dakriyosisterinostomi sonrası gelişen rekürren epiforada revizyon endoskopik
dakriyosistorinostomi sonuçları. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2005;7(3):124 -128

D 68. Korkut Y., Teker A. M., Gedikli O., Aktaş E., Eren S.B. , Aşkıner Ö. İnverted
Papilloma tedavisinde transnazal endoskopik yaklaşım. Kulak Burun Boğaz Klinkleri
2005;7(3);115- 118

D 69. Aksoy İ.R., Koçak S., Aktaş E., Gedikli O. Ani İşitme kayıplarında stellat gangliyon
blokajı etkinliği. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2005 ;7(3);120-123

D 70. Gedikli O., Teker A. M., Altun H. Alerjik Rinitte Septuma Yaklaşım. Türkiye Klinikleri
Derg.2006; 5(6)

D 71. Gedikli O, Korkut AY, Teker AM, Eren SB. Alar kartilaj sefalik rezeksiyonları. Kulak
Burun Boğaz Klinikleri 2006; 8(1-3): 29-37

D 72. Teker A. M., Korkut AY, Eren SB, Gedikli O, Ceran M. Bonesement kemik
zincir rekonstrüksiyonu sonuçlarımız. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2006; 8(1-3): 17-20

D 73. Altun H, Teker A., Ceran M., Gedikli O. Maksiller sinüste ektopik molar diş. Kulak
Burun Boğaz İhtisas Derg. 2007; 17(4): 237- 238

D 74. Aksoy İR, Büyükkahraman G, Teker AM, Korkut AY, Gedikli O.
Stapedotomi sonrası yüksek frekans odyometrik değişiklikler. Kulak Burun Boğaz
Klinikleri 2007; 9: 19- 21.

D 75. Aksoy İR, Koç N, Teker AM, Korkut AY, Gedikli O. Nadir yerleşimli
iki pleomorfik adenoma olgusu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2007; 9: 33- 35

D 76. Korkut AY, Teker AM, Eren SB, Gedikli O. Maling otitis externa. Kulak
Burun Boğaz Klinikleri 2007; 9:36-39.

D 77. Altun H, Teker AM, Ceran M, Gedikli O. Endoscopic approach in patients with
choanal polyps.]Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008;18(2):74 -8.

D 78. Korkut AY, Meriç A, Yücepur C, Kahya V, Gedikli O. Allerjik Rinitte Sublingual ve Subkutan
İmmünoterapi Güvenilirliğinin ve Etkinliğinin Karşılaştırılması. Vakıf Gureba Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Dergisi. 2009; 7(1-3): 103-106.

D 79. Korkut AY, Gedikli O, Yücepur C. Baş-Boyun Kanseri Tedavisinde Lazer Cerrahisinin Yeri.
Türkiye Klinikleri Alerji Özel Sayısı 2010:3(1); 37-42.

D 80. Sürmen N, Korkut Y, Meric A, Yücepur C, Gedikli O. Horlama ve Obstruktif Uyku
Apne Sendromunda Modifiye UPPP Sonuçlarımız. Kulak Burun Boğaz İhtisas Derg.
2010; 20(1): 33-37

 1. ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİ VE POSTERLER:

E 1. Döner F, Delibaş N, Doğru H, , Gedikli O , Yarıktaş M, Kılıçkaya M.: Nazal
poliplerde serbest radikal düzeyi. 24. Ulusal Türk Türk Otolarengoloji &Baş- Boyun
Cerrahisi Kongresi; Eylül 23-27, 1997, Antalya, Türkiye.

E 2. Yarıktaş M, Döner F, Doğru H, GedikliO , Uzun H, Mermertaş S, Arslan A,
Tahan V, Dondurmacı S. Timpanosklerotik plakların kimyasal analizi. 24. Ulusal Türk Türk
Otolarengoloji &Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi; Eylül 23- 27, 1997, Antalya, Türkiye.

E 3. Kayhan FT, Erçin C, Eren SB, Korkut Y, Gedikli O, Sarıkahya İ.: Boyunda
anjiofollikuler lenf nodu hiperplazisi (castleman hastalığı). 24. Ulusal Türk Türk
Otolarengoloji &Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi; Eylül 23- 27, 1997, Antalya, TÜRKİYE

E 4. Eren SB, Büyükkahraman G, Gedikli O, Aksoy İR, Hatipoğlu A, Özkul H, Sarıkahya İ.
Sinonazal lenfoma . 24. Ulusal Türk Türk Otolarengoloji &Baş- Boyun Cerrahisi
Kongresi; Eylül 23- 27, 1997, Antalya, Türkiye.

E5. Doğru H, Döner F, Gedikli O, Yarıktaş M, Akçalı A, Arslan A. Osteomeatal
kompleksteki variyasyonların paranazal sinüslere etkileri. 24. Ulusal Türk Türk
Otolarengoloji &Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi; Eylül 23- 27, 1997, Antalya, Türkiye.

E 6. Doğru H, Döner F, Gedikli O, Yarıktaş M, Arslan A, Çetin M. Endoskopik sinüs
cerrahisi sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Türk Otolarengoloji &Baş- Boyun Cerrahisi
Kongresi; Eylül 23- 27, 1997, Antalya, Türkiye

E 7. Özkul H, Gedikli O,Yaşar H, Sarıkahya İ, Koçak S, Teker C, Eren SB. Loratadinile loratadin psödoefedrin kombinasyonun antienflamatuar etkinliğinin karşılaştırılması. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; Eylül 18- 22, 1999, Antalya, Türkiye.

E 8. Özkul H, Teker C, Gedikli O, Akpınar E, Eren SB, Sarıkahya İ.: Papiller tiroid CA ve boyuna yaklaşım. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; Eylül 18- 22, 1999, Antalya, Türkiye.

E 9. Gedikli O, Ergez E, Teker C, Meriç A. :Allerjik rinitli hastalarda spesifik immünoterapi sonuçlarımız. 2.KBB’da Alerjik Hastalıklar Kongresi; Ekim 4-8, 2000, İzmir, Türkiye.

E 10. Ergez E, Gedikli O, Teker C, Meric A. Alerjik rinitli hastalarda deri testi sonuçlarımız.
2.KBB’da Alerjik Hastalıklar Kongresi; Ekim 4-8, 2000. İzmir, Türkiye.

E 11. Gedikli O, Teker C, Meric A. Alerjik ve nonalerjik perennial rinitte alt konka
hipertrofilerine güncel yaklaşım. KBB’da Alerjik Hastalıklar Kongresi; Ekim 4-8,
2000, Izmir, Türkiye.

E 12. Gedikli O, Ergez E, Şeneldir S, Eren SB, Aksoy İF, Korkut Y, Meriç A, Dinçer Y.:
İmmünoterapi uygulanan hastalarda lokal ve sistemik reaksiyonlar. 26.Ulusal Türk
Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kong. Eylül 22- 26, 2001,
Antalya, Türkiye.

E 13. Aktaş E, Korkut Y, Eren SB, Sürmeli N, Gedikli O. Alerjik Rinitte Spesifik
İmmunoterapi Tedavisinin Etkinliği. 28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun
Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21- 26, 2005, Antalya, Türkiye.
E 14. Ceran M, Altun H, Teker A, Korkut Y, Gedikli O. Eksternal Dakriositorinostomi
(DSR) Sonrası Oluşan Nüks Epifora Olgularında Endoskopik DSR Sonuçlarımız.
28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21-26,
2005, Antalya, Türkiye.
.
E 15. Korkut Y, Aktaş E, Eren SB, Sürmeli N, Gedikli O. Tiroid Kitlelerinde İnce İğne
Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri. 28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun
Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21- 26, 2005, Antalya, Türkiye.

E 16. Teker A, Een SB, Altun H, Ceran M, Gedikli O. Bone Cement ile Kemik Zincir
Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız. 28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun
Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21- 26, 2005, Antalya, Türkiye.

E 17. Korkut Y, Aktaş E, Eren SB, Teker A, Aşkıner Ö, Gedikli O. Ektopik Tiroid Olgusu.
28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21- 26,
2005, Antalya, Türkiye.

E 18. Doğru H, Tüz M, Çandır Ö, Gedikli O, Yaşan H, Yarıktaş M. Yeni Bir Greft
Materyali. 28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi;
Mayıs 21- 26, 2005, Antalya, Türkiye.

E 19. Teker A, Altun H, Korkut Y, Aşkıner Ö, Gedikli O. Larenks Kanseri Tedavisi ve
Sonuçlarımız. 28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi;
Mayıs 21- 26, 2005, Antalya, Türkiye.

E 20. Aktaş E, Altun H, Ceran M, Teker A, Gedikli O. Maksiler Sinüste Ektopik Molar Diş.
28. Ulusal Otorinolarengolji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21- 26,
2005, Antalya, Türkiye.

E 21. Teker A.M., Korkut Y, Aşkıner Ö, Kahya V, Gedikli O. Tonsillektomide Soğuk
Diseksiyon ve Termal Weldıng Yönteminin Karşılaştırılması. Uludağ 2006 KBB
Günleri; Mart 2- 5, 2006, Bursa, Türkiye.

E 22. Gedikli O, Eren SB, Korkut Y, Sürmen N. Radiks Yükseltilmesinde Farklı
Tekniklerin Karşılaştırılması. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Kongresi, 26- 31 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.

E 23. Sürmen N, Korkut Y, Gedikli O, Eren SB. Farklı bir Fungal Sinüzit Olgusu. 29. Türk
Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26- 31 Mayıs 2007,
Antalya, Türkiye.

E 24. Eren SB, Gedikli O, Korkut Y, Aşkıner Ö. Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrası
Gelişen Rekürren Epiforada Revizyon Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız.
29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26- 31 Mayıs 2007,
Antalya, Türkiye.

E 25. Gedikli O, Eren SB, Korkut Y, Yücepur C. Baş Boyun Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım
ve Rekonstrüksiyonu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
Kongresi, 26- 31 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.

E 26. Eren SB, Korkut Y, Gedikli O, Kahya V. Larinks Kanserinde Uyguladığımız Total
ve Parsiyel Cerrahi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz
ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26- 31 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.

E 27. Gedikli O, Eren SB, Korkut Y, Yıldırım Y. Tiroid Cerrahisine Güncel Yaklaşım. 29.
Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26- 31 Mayıs
2007, Antalya, Türkiye.

E 28. Teker AM, Korkut Y, Yıldırım Y, Gedikli O. Parsiyel Parotidektomide U Flep
Yaklaşımı. Sözlü Sunum; 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi
Kongresi; Ekim 8- 12, 2008, Antalya, Türkiye.

E 29. Teker AM, Korkut Y, Gedikli O, Yıldırım Y. Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız. Sözlü
Sunum; 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 8-
12, 2008, Antalya, Türkiye.

E 30. Yıldırım Y, Teker AM, Korkut Y, Gedikli O. Rekürren Larengeal Sinirle
İnferior Tiroid Arterin Komşuluklarının Tiroid Cerrahisindeki Önemi.
Poster Presentation; 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi
Kongresi; Ekim 8-12, 2008, Antalya, Türkiye.

E 31. Gedikli O. Korkut Y, Yücepur C, Aşkıner Ö. Baş Boyun Tümörlerinde Cerrahi
Yaklaşım ve Rekonstrüksiyon; 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve
Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 8- 12, 2008, Antalya, Türkiye.

E 32. Gedikli O. Korkut Y, Kahya V, Yıldırım Y. Rinoplastide 3’lü sütür algoritması.
Sözlü Sunum; 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi;
Ekim 8- 12, 2008, Antalya, Türkiye.

E 33. Gedikli O. Sürmen N, Korkut, Yücepur C. Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apne
Sendromunda Tonsillopalatal Cerrahi Sonuçları. 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve
Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 8- 12, 2008, Antalya, Türkiye.

E 34. Dogan R, Meric A, Korkut A, Gedikli O, Su O, Cinkaya A, Ongun N, Davutoglu,
Demirkesen C. Pemfigus Vulgariste Deri, Üst Solunum Yolu ve Üst Gastrointestinal
Mukoza Tutulumun Birlikteliği. Poster presentation; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve
Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Turkey

E 35. Meric A, Kahya V, Korkut A, Yıldırım Y, Gedikli O. Travma Sonrası Rinoplasti Olgu
Sunumu: Ampute Burun Tipi. Poster presentation; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve
Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Turkey

E 36. Meric A, Gedikli O, Korkut A, Yıldırım Y, Kahya V, Simsek A, Somay A, Özbek E.
Sigaranın Ağız Mukozasında İnos, p65 NFKB ve p38 MAPK Ekspresyonuna Etkisi.
Sözlü Sunum; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim
28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Turkey

E 37. Yucepur C, Korkut A, Meric A, Yıldırım Y, Gedikli O. Allerjik Rinitte
Sublingual İmmunoterapinin ve Subkutan İmmunoterapinin 1 Yıllık Tedavi
Sonuçlarının Karşılaştırılması. Sözlü Sunum; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve
Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Turkey

 1. YAZILMIŞ ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ:
  F 1. Gedikli O. Alerjik Rinitte Cerrahi Tedavi. İn: Doğru H, Topuz B, Kulak BurunBoğaz’da
  Alerjik Hastalıklar.1. baskı. Isparta:1999.p.197- 206

F 2. Gedikli O. Altun H. Meriç A. Kronik larenjit tedavisi ve komplikasyonları KBB
Enfeksiyonları.Editör: Prof Cingi C.Senk matbacılık 1.baskı. 2008. p. 409- 412

F 3. Gedikli O. Kahya V. Rinoplastide Tip Cerrahisi. T.K.B.B.V. Akademi Toplantıları
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kitapları Serisi 5:Septorinoplastiler. Deomed Medikal
Yayın.1.Baskı. İstanbul 2009.p.81 -110

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI TOPLANTILAR ve KONULAR

 1. I. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 3- 5 Aralık, 1997, İstanbul.
  “Septo-Rinoplastide Son Gelişmeler”
 2. V. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 2- 4 Aralık, 1998, İstanbul.
  “Parotis Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımın Bugünü”
 3. Haseki KBB Kliniği Panelleri, 1 Mayıs, 1998, İstanbul.
  “ Allerjik Rinitte Güncel Tanı Tedavi”
 4. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş
  Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği, 26 Ocak 2001,
  İstanbul.
  “İnverted Papillomların Endoskopik Sinüs Cerrahisi İle Tedavisi”
 5. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin Ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş
  Boyun Cerrahisi Ve İletişim Bozuklukları Derneği, 30 Mart 2001,
  İstanbul.
  “Endoskopik Yaklaşımla Alt ve Orta Konkaplasti”
 6. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin Ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş
  Boyun Cerrahisi Ve İletişim Bozuklukları Derneği, 25 Nisan 2001,
  İstanbul.
  “ Rinoplastide Sorunlar ve Çözümleri”
 7. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin Ve Çocuk Kbb Hastalıkları Baş
  Boyun Cerrahisi Ve İletişim Bozuklukları Derneği, 25 Mayıs 2001,
  İstanbul.
  “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yoluyla Bos Fistül Tamiri”
 8. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin Ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş
  Boyun Cerrahisi Ve İletişim Bozuklukları Derneği, 25 Ekim 2001, İstanbul.
  “ Nazal Yerleşimli Nörofibromlara Endoskopik Yaklaşım”.
 9. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin Ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş
  Boyun Cerrahisi Ve İletişim Bozuklukları Derneği, 21 Aralık 2001,
  İstanbul.
  “Nazal Tümörlere Endoskopik Yaklaşım”.
 10. Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Panelleri, 30 Ocak 2002, İstanbul.
  Alerjik Rinit
 11. Türk Rinoloji Derneği ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5- 9 Haziran
  2002, Diyarbakır.
  Rinolojide Yenilikler “Nazal Polip Cerrahisinde Post-Op B
  12. I. Palandöken KBB Sempozyumu,1- 4 Mart 2003, Erzurum.
  “Tonsil Enfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisindeki Sorunlar”
 12. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Derneği Toplantısı, 23 Nisan 2003, İstanbul.
  ‘’Rinoplastide Sorunlar ve Çözümleri’’
 13. Haseki Hastanesi Panelleri, 22 Ocak 2004, İstanbul.
  “Konka Hipertrofilerinde Güncel Yaklaşımlar”
 14. Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Kliniği
  14 Mayıs 2004, İstanbul.
  Rinoplasti
 15. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği,
  28 Mayıs 2004, İstanbul.
  “Rinoplasti”
 16. 4. Palandöken Kulak-Burun-Boğaz Sempozyumu, 17-,21 Mart 2005,
  Erzurum.
  “ Effüzyonlu Otitis Media Etyopatogenez ve Tedavisinde Yeni Görüşler”
 17. 28.Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,
  21- 26 Mayıs 2005, Antalya.
  “ Rinoplastide Septuma Yaklaşım”
 18. 28. Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,
  21- 26 Mayıs 2005, Antalya.
  “ Rinoplastide Eğri Burunlara Yaklaşım”
 19. 28. Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
  21- 26 Mayıs 2005, Antalya.
  “Alerjik Rinitte Tedavi Seçenekleri”
 20. Cerrahpaşa Medicine Faculty Department Of Ear Nose And Throat
  19. Academic Week, 29 -31 Mayıs 2006, İstanbul.
  “ Nazal Profilin Düzenlenmesi”
 21. I. Astım&Rinit Günleri 18- 21 Ocak 2007, Bursa.
  “ Postnazal Akıntı”
 22. Vakıf Günleri Rinoplasti Sempozyumu, 10 Mayıs 2007, İstanbul.
  “Rinoplastide Kullanılan Greft ve İmplantlar
 23. Vakıf Gureba Günleri Rinoplasti Sempozyumu, 10 Mayıs 2007, İstanbul.
  “Oblik Burunlar”
 24. 29. Ulusal KBB – BBC Kongresi, 26- 31 Mayıs 2007, Antalya.
  “Septorinoplastide Kolay Olgu Varmıdır?”
 25. 29.Ulusal KBB-BBC Kongresi, 30 Mayıs 2007, Antalya.
  “Otoplasti”
 26. 29.Ulusal KBB –BBC Kongresi, 29 Mayıs 2007, Antalya.
  “Mesleki Sorunlar” “Muayene Hekiminin Sorunları”
  “Eğitim Hastanelerinde Uzman ve Asistan Doktorların Sorunları”
 27. Pediatrik Otorinolarengoloji Günleri, 05- 07 Mayıs 2008, İstanbul. Pediatrik Alerjiler
 28. 8. Uluslararası KBB Baş Boyun Cerrahisi, 15 -17 Mayıs 2008, Ankara.
  Sütür Tip plasti.
 29. 30.Ulusal KBB – BBC Kongresi 08 -12-Ekim 2008, Antalya.
  Otoplasti
 30. 7. Akademi Kongresi, 09- 12 Nisan 2008, Antalya.
  Videonuzu bizim ile paylaşırmısınız?
 31. Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 3. Yüz Estetik Cerrahisi
  Uygulamaları Toplantısı, Yüz Estediğine İtalyan Bakışı: G. Botti,
  Florance Nıghtingale Hastanesi, 27- 28-Şubat 2009, İstanbul.
  Rinoplastide Komplikasyonlar
 32. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10. 02. 2009, İstanbul.
  Rinoplastide Yaklaşımlar.
 33. 4. Bodrum RhinoCamp, 20- 24 Mayıs 2009, Bodrum. Yüz Defektlerine Yaklaşım
 34. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi – 5th Internatıonal Consensus Conference on Nasal Polyposıs -2.
  Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi, 28- 31-Mayıs 2009, Antalya.
  Apne ve Horlamada Damak Girişimleri
 35. I. KKTC Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 24- 27 Eylül 2009, Girne/ KKTC
  Yüz Tümörlerinde Rekonstrüktif Cerrahi.
 36. Tonsillektomide güncel teknikler. Thermal Welding yöntemi. TKBBC Vakfi, 23 Ocak 2010 –
  İstanbul
 37. Bakırköy Tıp Günleri ‘Yeni teknik ve teknolojiler’ Thermal Welding uygulamaları. İSTANBUL
  23 Nisan 2010
 38. 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.
  Rinoplastide açık ve kapalı tekniklerin karşılaştırılması. ANKARA 8- 10
  Nisan 2010
 39. 6.Rinoloji Kongresi Horlama ve Uyku Apnesinde Cerrahi Yaklaşımlar. Modifiye UPPP
  ANTALYA 20.05.10.
 40. 2. KBB ve BBC Kongresi. Pediatrik Septoplasti ve Septorinoplasti
  Uygulamaları. İSTANBUL 5-7 Haziran 2010
  .
  42. 2. Solunum Zirvesi. Yüksek Rakımda Baş Ağrısı. İkizdere / RİZE Ridos Otel.
  23 Temmuz -1 Ağustos 2010.
 41. Europian Facial Plastic Congress. Difficult Nose. Belek-Antalya. 1-5 Eylül 2010.
 42. 32.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Pediatric
  Rinoplasti ve Septorhinoplasti Kursu. Antalya 27-31 Ekim 2010

46:Adım Adım Rinoplasti. BAKÜ- AZERBAYCAN 13 Eylül 2013. Bir günlük Eğitim Kursu. Konuşmacı: Prof. Dr. Orhan GEDİKLİ

KONULAR: 1-Ameliyat öncesi değerlendirme ve Yüz Analizi
2-Rinoplastinin Aşamaları
3-Rinoplastide Yaklaşım Yolları
4-Mini Rinoplastiler
5-Zor Olgularda Rinoplasti
6-TipPplasti
7-Rinoplastide Septuma Yaklaşım
8-Rinoplastide Greft ve İmplantların Kullanımı
9-Rinoplastide Osteotomilerden sonra Görülebilecek Komplikasyonlar
10-Pediatrik Septoplasti ve Septorinoplasti
11- Revizyon Rinoplastiler

VİDEO SUNUMLARI:
1-Açık Teknik Septorinoplasti
2-Kapalı Teknik Septorinoplasti
3-Pediatrik Septorinoplasti

 1. Medipol Üniversitesi KBB’de Dört Mevsim Toplantıları. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi.
  Modifiye UPPP Yaklaşımı. İstanbul 15-16 Mart 2014.

KATILDIĞI DİĞER KONGRELER, KURSLAR ve TOPLANTILAR

1) XIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 15- 20 Haziran 1987, Erzurum.

2) Kulak-Burun-Boğaz Acilleri, 10- 11 Eylül 1987, Ankara.

3) Otorhınolaryngology Socıety Fırst Internatıonal Symposıum, 8- 11 May 1988, Ankara.

4) Endoskopik Nazal ve Paranazal Sinüs Cerrahisi, 31 Mayıs- 1 Haziran 1991, Ankara.

5) XV World Congress Of Otorhınolaryngology Head And Neck Surgery
20- 25 June 1993, İstanbul.

6) Kulak Mikrocerrahisi, 20- 22 Ekim 1993, Ankara.

7) Kulak Mikrocerrahisi, 16- 18 Kasım 1994, Ankara.

8) Functıonal Endoscopıc Sınus Surgery Course, 31 March-1 Aprıl 1995, İstanbul.

9) K.B.B’ da Elektrofizyolojik Testler ve Kohlear İmplantasyon, 18- 20 Mayıs 1995, Antalya.

10) 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 1995, Antalya.

11) Uluslararası “Kolesteatom Simpozyumu , 6- 7 Kasım 1995, Ankara.

12) FEES Sempozyumu ve Otitis Media – Sinüzit KBB- Pediatri- İnfeksiyoloji Ortak
Yaklaşım Toplantısı, 2 Mart 1996, İstanbul.

13) Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, 11- 12 Nisan 1996, İstanbul.

14) Septorinoplasti Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu,
16- 18 Mayıs 1996, Ankara.

15) 12. Hacettepe Kulak-Burun-Boğaz Alümni Toplantısı, 20- 21 Haziran 1996, Ankara.

16) Endoskopik Endonazal Sinüs Cerrahisinin Dünü Bugünü Yarını, 27- 28 Mayıs 1996, Ankara.

17) Otolaryngology-Head And Neck Surgery, First International Voice Symposium, 24- 26
Octeber 1996, Ankara.

18) Türk- İtalyan Larengoloji Kongresi, 4- 7 Mayıs 1997, Antalya.

19) Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi, 14 Haziran 1997, Isparta.

20) I. Selçuk Kafatabanı& Kraniofasiyal Cerrahi Günleri, 5- 6-7 Eylül 1997, Konya.

21) 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 23- 27 Eylül 1997, Antalya.

22) Geleneksel IV. Haseki KBB Günleri – KBB’de Yenilikler ve Gelişmeler,
15- 16 Kasım 1997, İstanbul.

23) Septo- Rinoplastide Son Gelişmler, 3- 5 Aralık 1997, İstanbul.

24) Allerjik Rinitte Güncel Tanı Tedavi, 1 Mayıs 1998, İstanbul.

25) Kulak-Burun–Boğaz’da Son Gelişmeler Simpozyumu, 24- 27 Mayıs 1998, İstanbul.

26) Internatıoanal Symposium On Functıonal Endoscopic Sinus Surgery,
24- 26 September 1998, İstanbul.

27) II. Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu, 22- 23 Ekim 1998, Ankara.

28) Parotis Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımın Bugünü, 2- 4 Aralık 1998, İstanbul.

29) II. Uluslararası Ses Hastalıklar Simpozyumu, 29- 30 Nisan 1999, İstanbul.

30) Amerıcan Academy Of Allergy Asthma & Immunology, 3 March 1999, Orlando, USA.

31) Endoskopik Sinüs Cerrahi Konferansı, 7- 9 Mayıs 1999, Ankara.

32) 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18- 22 Eylül 1999, İzmir.

33) I. Kulak-Burun-Boğaz’da Alerjik Hastalıklar Sempozyumu, 25- 27 Kasım 1999, İstanbul.

34) 2000 Uluslararası Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı,1- 4 Haziran
2000, Ankara.

35) Otorinolarengolojik Alerji, 2- 5 Mart 2000, Bursa.

36) Functıonal Endoscopic Sınus Technıques – Advanced Seminar, 7- 9 September 2000, Austria.

37) 2. Kulak-Burun-Boğaz’da Alerjik Hastalıklar Kongresi, 4-.8 Ekim 2000, İzmir.

38 ) Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi, 3- 5 Kasım 2000, İzmir.

39) II. Palandöken K.B.B. Günleri, 21- 24 Mart 2001, Erzurum.

40) 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 22- 26 Eylül 2001, Antalya.

41) 1. Joint Metıng Of Turkısh- Greek Otorhinolaryngolojy & Head And Neck Surgery Societies
,22- 26 September 2001, Antalya.

42) İstanbul Laringoloji – Vokoloji Araştırma Grubu Toplantısı, 16- 17- 18 Ekim 2001, İstanbul.

43) 1. Koklear Implantasyon ve Nöro-Otoloji Sempozyumu, 8- 9 Kasım 2001, İstanbul.

44) Tonsil Enfoksiyonlarının Tanı ve Yedavisindeki Sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fak. KBB A.BD, 4 Mart 2002, Ankara.

45) Otitis Media / Bugün, 21- 24 Mart 2002, Bursa.

46) Kulak-Burun-Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı
,31 Mayıs -2 Haziran 2002, Ankara.

47) Rinolojide Yenilikler, “Nazal Polip Cerrahisinde Post-Op Bakım”, 5- 9 Haziran 2002, Diyarbakır.

48) Internatıonal Istanbul Otorhınolaryngology Meetıng, 9- 11 Mayıs 2003, İstanbul.

49) 1. Turkish Workshop On Bıpolar Radıofrequency Induced Thermotherapy ( Rfıtt) For
Ent Procedures, 28-June 2003, İstanbul.

50) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 1. Akademi Toplantısı
5- 6 Eylül 2003, İstanbul.

51) Tneth Internatıonal Course In Modern Rhınoplasty Technıques, 22 -24 Ekim 2003, Amsterdam.

52) Yüzde Noninvaziv Estetik Girişimler, 25 Aralık 2003, İstanbul.

53) 20. Congress Of The European Rhinologıc Society And 23. Congress Of Isıan
,18- 25 June 2004, İstanbul.

54) Otorhinolaryngologic Allergy Course, 18 -19 June 2004, İstanbul.

55) Common Problems In Rhınoplasty How To Combıne Safety And Effıcacy Course,
19 June 2004, İstanbul

56) Fınesse In Rhınoplasty Course, 19 June 2004, İstanbul.

57) Reconstructıve Rhınoplasty Technıques, 20 June 2004, İstanbul.

58) Rhınoplasty : Functıonal And Aesthetıc Surgery, 20 June 2004, İstanbul.

59) Septorhıinoplasty Course, 24- 25 June 2004, İstanbul.

60) 1. Masterclass Sempozyumu 3. Septorinoplasti ve Radyofrekans, 27- 28 Kasım 2004, İstanbul.

61) 7. Otology / Neurotology Course, 1- 2- 3 Aralık 2004, İstanbul.

62) I. KBB Major Günleri, 4-12-2004, İstanbul.

63) Otit Sempozyumu, 8 Ocak 2005, İstanbul.

64) 4. Palandöken Kulak-Burun-Boğaz Sempozyumu, 17- 21 Mart 2005, Erzurum.

65) Akademika Klinik Araştırmalar, 11- 13 Mart 2005, İstanbul.

66) I. Behbut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri, 13- 14 Mayıs 2005, İstanbul.

67) 28. Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 21- 26 Mayıs 2005, Antalya.

68) 2. Ulusal Rinoloji Kogresi, 23- 26 Şubat 2006, İstanbul.

69) Uludağ 2006 KBB Günleri, Adenoid ve Tonsil Hastalıkları, 2-5 Mart 2006, Bursa.

70) Cerrahpaşa Medicine Faculty Department Of Ear Nose And Throat 19. Academic Week
,29- 31 Mayıs 2006, İstanbul.

71) Mikrocerrahi Dün- Bugün, 9 Haziran 2006, İstanbul.

72) 3 Rd World Voıce Congress, 19- 22 Haziran 2006,İstanbul.

73) V th. Otorinolaryngology Head And Neck Surgery, 7-10 September 2006, Edirne.

74) II. Astım& Rinit Günleri, 18- 21 Ocak 2007, Bursa.

75) 29. Ulusal KBB – BBC Kongresi, 26- 31 Mayıs 2007, Antalya.

76) Facıal Plastıc Surgery, June 28- July 2 2007, Boston.

77) II. Bodrum RhınoCamp, 13-17 Haziran 2007, Bodrum.

78) Pediatrik Otorinolarengoloji Günleri, 05- 07 Mayıs2008, İstanbul.

79) 8. Uluslararası KBB Baş Boyun Cerrahisi, 15 -17 Mayıs 2008, Ankara.

80) 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, 29 Mayıs- 1 Haziran 2008, Antalya.

81) Ers & Isıan 2008 22. Congress of the European Rhinologic Society, 27. International Symposium
of Infection & Allergy of the Nose 15- 18 June 2008, Crete.

82) 31 st. Year of the European Academy of Facial Plastic Surgery, on 24- 28 September
2008, Duesseldorf.

83) 30.Ulusal KBB – BBC Kongresi, 08- 12-Ekim 2008, Antalya.

84) 9. Masterclass Sempozyumu, 12- 16-Kasım 2008, İstanbul.

85) Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 3. Yüz Estetik Cerrahisi Uygulamaları Toplantısı
Yüz Estetiğine İtalyan Bakışı:G Botti Florance Nıghtıngale Hastanesi, 27-28-Şubat 2009, İstanbul

86) 4. Bodrum RhinoCamp, 20- 24 Mayıs 2009, Bodrum.

87) 5. Ulusal Rinoloji Kongresi – 5th Internatıonal Consensus Conference On Nasal Polyposıs –
2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi, 28- 31-Mayıs 2009, Antalya.

88) The Advances İn Rhinoplasty – June 11- 15 2009, Seattle, WA.

89) I. KKTC Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 24- 27 Eylül 2009, Girne/ KKTC
Yüz Tümörlerinde Rekonstrüktif Cerrahi.

90) Update and perspectives on Allergic Rhinitis. Saterday 20th February 2010, JW Marriott Hotel
Dubai, UAE.

 1. 2. İstanbul KBB BBC Derneği Yıllık Kongresi 5-7 Haziran 2010. İSTANBUL
 2. EAACI 2010. European Academy Of Allergy And Clinical İmmunology Congress
  5- 9 Haziran. Londra
 3. 2. Solunum Zirvesi. 23 Temmuz – 1Ağustos 2010. Ridos Otel İkizdere / RİZE
 4. Adım Adım Rinoplasti. 13 Eylül 2013 Hilton Oteli Bakü – Azerbaycan.

95.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 5. Kongresi. 19-22 Eylül 2013. Cratos
Premium Hotel. Girne. KKTC

 1. KBB’de Dört Mevsim. İlkbahar. 1- Soluksuz Senfoni. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi.
  Medipol Üniversite Hastanesi. 15-16 Mart 2014. İstanbul

UZMANLIK TEZİ

SOM’da Medikal ve Cerrahi Tedavi Metotlarının Karşılaştırılması

TEZ DANIŞMANLIĞI
1. Koçak S. Ani işitme kaybında tedavi seçeneklerinin karşılaştırılması, 2001, İstanbul.
2. Meriç A. Alerjik rinitli hastalarda 1,5 ve 2,5 yıl süreyle uygulanan spesifik immünoterapinin
klinik ve laboratuar sonuçlarının karşılaştırılması, 2002, İstanbul.
3. Dinçer Y. Baş- Boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri, 2004, İstanbul.
4. Ceran M. Eksternal dakriyosistorinostomi sonrası rekürren epifora olgularında
endonazal endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız, 2005, İstanbul.
5. Aşkıner Ö. Eksternal dakriyosistorinostomi sonrası rekürren epifora olgularında
endonazal endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız, 2008, İstanbul
6. Sürmen N. Horlama ve Uyku Apneli hastalarda Modifiye UPPP (Ulm Yöntemi) uygulaması

KBB Alanında 45 Yıllık Tecrübe

İletişime Geçin ve Randevu Alın!