• orhangedikli@hotmail.com
  • +90 505 254 54 03

Hakkımda

Daha fazla bilgi için aşağıya doğru kaydırın.
Hakkımda

Prof. Dr. Orhan Gedikli

1973 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1979 yılında bitirdi. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı ve 1988 yılında KBB Hastalıkları Uzmanı oldu. Isparta Devlet Hastanesinde 6 yıl KBB Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında Yardımcı Doçent ve 1996 yılında da aynı Üniversite’de Doçent oldu.

1997 yılında Bezm-i Âlem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı. Uzun süre bu hastanenin II KBB Kliniği Şefliğini yürüttü. Vakıf Gureba Hastanesinin özel bir üniversiteye dönüşmesi nedeniyle oradan ayrıldı. 2009 yılında Profesör oldu. Halen aktif hekimliğe İstanbul’da serbest olarak devam etmektedir.
Meslek hayatı boyunca KBB Hastalıklarının Rinoloji(Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları) alanına ağırlık verdi. Özellikle Estetik ve Fonksiyonel Burun Cerrahisine yöneldi. Burun Estetik Ameliyatları konusunda büyük bir tecrübeye sahiptir. Dünyada burun estetiği alanında iyi olan hemen herkesin kurslarına katılarak onarın deneyim ve tecrübelerinden yararlanma imkânı oldu. Dr. Gedikli burun estetik ameliyatları konusunda Ulusal ve Uluslararası toplantı, panel ve konferansların pek çoğunda konuşmacı, panelist ve eğitimci olarak görev aldı. Ayrıca TKBBV Eğitici kitaplar serisinden Septo-Rinoplastilerisimli kitabınTip Plasti bölümünü yazdı ve burada tamamen kendi olgularından oluşan tecrübelerini aktardı.

Bununla birlikte ülkemizde Çocuk burun eğriliği ameliyatları (Pediatrik Septoplasti) ve çocuk burun estetiği (Pediatrik Septorinoplasti) konularının öncülerinden birisi oldu. Çocuklardaki burun bölme eğrilikleri ve şekil bozukluklarının cerrahi tedavisi eski görüş ve uygulamalara göre 18 yaşından sonraya bırakılmakta idi. Bugün gelinen noktada çocuklarda bu patolojilerin düzeltilmesinde 18 yaşına kadar beklemeye gerek yoktur. Çünkü çocuklarda ciddi burun patolojisi olan olgularda 18 yaşına kadar beklemek yüzün gelişimi, yüz ve çene estetiği açısından doğru değildir. Özellikle çocuklarda burundaki büyüme bölgelerine dikkat edilerek cerrahi yapılabilir. Ancak çocuk burun cerrahisi erişkin burun cerrahisine göre çok daha zordur ve engin tecrübe gerektirmektedir.

Dr. Gedikli Kepçe Kulak Anomalilerini düzeltme ameliyatı (Otoplasti) konusunda da engin bir tecrübeye sahiptir. KBB Uzmanları arasında bu konuya ilk girenlerden ve bu konuda toplantılarda ilk eğitim kursları verenlerden birisidir. Kepçe kulak patolojisi çocuklar açısından son derece önemli bir sorundur ve tedavisinde geç kalınmamalıdır. Çünkü çocuklar böyle sorunları olan arkadaşlar ile kepçe kulak diye alay ederler. Bu durumda çocukların psikolojisini çok fazla etkiler. Çocuklar okuldan ve oyun arkadaşlarından kaçarlar. Okul başarıları düşer ve asosyal kişilik gelişmeye başlar. Onun için kepçe kulak anomalileri okul öncesi dönemde düzeltilmelidir.

Ayrıca oldukça önemli bir konu olan Baş Boyun Tümörlerinin Rekonstrüktif Cerrahisi (Yeniden yapılandırma) konusunda da Dr. Gedikli’nin geniş bir vaka serisi mevcuttur. Bu alandaki tecrübelerini de toplantılarda meslektaşları ile paylaşmaktan hiçbir zaman kaçınmamıştır.

Rinoloji’nin başka bir alanı olan Paranazal Sinüs Hastalıkları, Sinüzitler ve bunlara yönelik medikal ve cerrahi tedaviler konusunda çalışmalara da ağırlık veren Dr. Gedikli özellikle Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC) alanında yurt içi ve yurtdışında bu işin öncülerinin yanında uzun süre eğitim aldı. ESC konusunda pek çok toplantıya katıldı ve panelist olarak konferanslar verdi. Ayrıca Gözyaşı Kesesi Tıkanıklıklarının cerrahi tedavisinde Endoskopik yaklaşımlar konusunda da iyi bir deneyime sahiptir.
Burun Alerjisi (Alerjik Rinit) ve İmmünoterapi(Aşı Tedavisi) Dr. Gedikli’nin ilgi alanları arasındadır. Bu konuda yayınlanmış makaleleri ve yazılmış kitap bölümleri vardır. Alerjik burun ve tedavi seçenekleri konulu pratisyen ve uzman hekimlerin eğitimine yönelik pek çok konferanslar verdi ve panellerde panelist olarak görev aldı. Alerjik Rinit Tedavisinde İmmünoterapi(Aşı tedavisi) konusunda engin bir tecrübesi vardır. Subkutanimmünoterapi olarak başladıkları aşı tedavisine bugün daha çok Sublingual (dilaltı) immünoterapisi olarak devam etmektedir. Halen özel muayenehanesinde alerji testleri ve immünoterapi uygulamalarına ünitesi bulunmaktadır.

Dr. Gedikli KBB Uzmanları arasında Tiroit Cerrahisini (Guatr Cerrahisi) ilk yapanlardan birisidir. Bilindiği gibi bu cerrahi önceden Genel Cerrahlar tarafından yapılırdı. Artık KBB Uzmanları da Tiroit Cerrahisi yapmaktadırlar. Burada önemli olan kimin yaptığından çok cerrahinin kurallara uygun yapılmasıdır. Çünkü tiroit cerrahisinin komplikasyonları hastanın yaşam kalitesini oldukça düşüren sıkıntılı komplikasyonlardır. Komplikasyonları en aza indirgemek için kurallara uygun cerrahi yapılması gerekir. Tiroit Cerrahisinde çağdaş yaklaşım olan ses teli sinirinin ve paratiroit bezlerinin bulunarak korunması ve ondan sonra tiroit bezinin tahliye edilmesi yaklaşımı benimsediği yaklaşım biçimidir. Bu konuda makaleleri, KBB Klinikleri dergisi editörden bölümünde yazıları mevcuttur.

Dr. Gedikli yukarıda vurgulanan cerrahiler dışında Orta kulak Cerrahileri (Kolesteatom Cerrahisi), Timpanoplasti (İşitme cerrahisi), Gırtlak Kanseri Ameliyatları, Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahileri ve ThermalWelding yöntemi ile kansız Tonsillektomi gibi güçlendirilmiş aletlerle bademcik cerrahiler konusunda geniş deneyime sahiptir.
Dr. Gedikli sahibi ve editörlüğünü yaptığı KBB Klinikleri Dergisi uzun süre yayınlandı ve bu alanda önemli bir açığı doldurdu.

Bunun yanında KBB ve Baş Boyun Cerrahisi alanında yayınlanan dergilerin bilimsel yayın kurullarında görev almaktadır. Türk Tabipler Birliği, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği,  TKBB Vakfı, Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği ve Avrupa Rinoloji Derneği gibi pek çok ulusal ve uluslararası derneklerin üyesidir

KBB Alanında 45 Yıllık Tecrübe

İletişime Geçin ve Randevu Alın!